Noutati / Stiri

10 Martie 2008

Şedinţa Consiliului UNBR din 7-8 martie 2008

În perioada 6-8 martie 2008 au avut loc la Poiana Braşov şedinţele Comisiei Permanente şi a Consiliului UNBR.

 

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului UNBR:

1.      Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului U.N.B.R. din 15 decembrie 2007.

2.      Conlucrarea dintre barouri, între realitate şi reglementare legală.

3.     Formarea profesională iniţială a avocaţilor în perspectiva modificării organizării activităţii de învăţământ în Facultăţile de drept.

4.      Analiza situaţiei actuale şi perspectiva de dezvoltare a sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor (în continuare C.A.A.) Consfătuire de lucru a Consiliului U.N.B.R. cu preşedinţii de filiale C.A.A. şi Consiliul C.A.A.

5.      Apărarea apărării. Iniţiative legislative care vizează şi organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

6.      Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.

7.      Diverse.

 


 

Materiale dezbătute în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 7 - 8 martie 2008

 

A. TEMA: Situaţia actuală şi perspectiva de dezvoltare a sistemului C.A.A. (8 martie 2008, orele 9,30)

    1. Propunerile Consiliului C.A.A.

    2. Decizia nr. 7/02.11.2007 a Consiliului C.A.A. Modul de aplicare şi de respectare a acesteia de către filialele C.A.A. şi consiliile barourilor.

    3. Analiza răspunsurilor date de filialele C.A.A. la chestionarul solicitat pentru Consfătuire de lucru a Consiliului U.N.B.R. cu preşedinţii de filiale C.A.A. şi Consiliul C.A.A.

    4. Informare şi propuneri desprinse din lucrările Comitetului de lucru constituit de Consiliul U.N.B.R. pentru conlucrarea cu Consiliul C.A.A. pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea reglementărilor aplicabile sistemului C.A.A.

    5. Propunerile Baroului Prahova privind restructurarea sistemului C.A.A.

 

B. TEMA: Apărarea apărării.

    1. Iniţiative legislative privind perfecţionarea asistenţei judiciare în forma apărării prin avocat.

       - Proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (asistenţa judiciară) - iniţiativă UNBR - decembrie 2005.

       - Proiect de lege privind ajutorul public judiciar în materie civilă

       - Informare privind Forumul Judiciar. Asistenţă judiciară în România - Context şi perspective, organizat în cadrul proiectului PHARE RO-2004/016-772.01.04.12 la 22 februarie 2008 de GDSI Consortium - http://www.suport-legal.ro/ 

    2. Analiza situaţiei create prin nealocarea la timp a resurselor financiare necesare pentru plata prestaţiilor avocaţiale în cazurile în care apărarea este obligatorie, ori s-a acordat asistenţă judiciară sub forma apărării prin avocat desemnat de barouri. Informări ale decanilor barourilor.

 

C. TEMA: Conlucrarea dintre barouri, între realitate şi reglementare legală.

    1. Situaţii desprinse din lucrările Consiliului U.N.B.R., sesizări şi reclamaţii

    2. Informări ale membrilor Consiliului U.N.B.R. privind disfuncţionalităţile rezultate din aplicarea reglementărilor în materie.

    3. Propuneri de îmbunătăţire a reglementărilor în materie pentru facilitarea conlucrării profesionale dintre avocaţi.

 

D. TEMA: Formarea profesională iniţială a avocaţilor în perspectiva modificării organizării activităţii de învăţământ în Facultăţile de drept.

    1. Informări ale decanilor barourilor şi ale membrilor Comisiei Permanente care în Comisia de lucru privind agrementarea facultăţilor de drept au contactat conducerile facultăţilor de la sediile barourilor pentru verificarea compatibilităţii curriculei post-universitare cu tematica şi programele formării profesionale iniţiale în profesia de avocat, examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, activitatea privind formarea profesională continuă.

 

E. TEMA: Contestaţii şi sesizări cu privire la acte ale organelor profesiei, ori cu privire la atribuţii ale Consiliului U.N.B.R.


Ordinea de zi a şedinţei Comisiei Permanente a UNBR:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 14 decembrie 2007.

2. Analiza problematicii conlucrării dintre barouri pe baza informaţiilor desprinse din lucrările privind sesizările şi reclamaţiile înregistrate la U.N.B.R., lucrărilor Consiliului U.N.B.R., informaţiile transmise de către barouri.

3. Formarea profesională iniţială a avocaţilor în perspectiva modificării organizării activităţii de învăţământ în Facultăţile de drept.

4. Informare cu privire la activitatea Centrelor teritoriale de formare iniţială şi continuă a avocaţilor

5. Informare cu privire la activitatea Comisiei de lucru a Consiliului U.N.B.R. pentru conlucrarea cu C.A.A..

6. Analiza şi perspectiva de dezvoltare a sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor. Consfătuire de lucru a Comisiei Permanente cu preşedinţii de filiale C.A.A. şi Consiliul C.A.A.

7. Apărarea apărării. Iniţiative legislative care vizează şi organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

8. Cereri, sesizări, reclamaţii, contestaţii.

9. Diverse.

   La lucrările şedinţei au fost invitaţi Preşedintele Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Directorul Executiv al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A.

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.