Noutati / Stiri

08 Ianuarie 2014

COMUNICAT al Comisiei Permanente a UNBR privind situaţia creată la Baroul Vâlcea

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

 

COMUNICAT

 

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) a luat act cu îngrijorare de măsura dispusă de Judecătoria Râmnicu Vâlcea, prin care, sub pretextul insuficienţei spaţiilor necesare activităţii acestei instanţe, cu începere de la data de 30.12.2013 s-a procedat la sigilarea unei părţi importante a spaţiului deţinut vreme de peste 70 de ani în incinta acestei instanţe de către avocaţii Baroului Vâlcea în vederea desfăşurării activităţii profesionale precum şi, ulterior, la evacuarea avocaţilor din acesta.

 

Comisia Permanentă a U.N.B.R. îşi manifestă profunda preocupare faţă de faptul că măsura de mai sus a fost dispusă în absenţa unui dialog prealabil instituţional, real şi constructiv, firesc între participanţi la opera de realizare a justiţiei, cu atât mai mult cu cât dreptul avocaţilor la utilizarea gratuită a unor spaţii corespunzătoare în incinta sediului instanţelor de judecată, pentru asigurarea serviciului de asistenţă judiciară, este consfinţit prin lege (art. 79 al Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat), precum şi faţă de împrejurarea că unui asemenea dialog a fost preferată transmiterea în spaţiul public a unor poziţii şi opinii subiective ale persoanelor care au competenţe decizionale la nivelul instanţei menţionate.

 

Faţă de cele de mai sus, Comisia Permanentă a U.N.B.R. susţine Protestul formulat de Consiliul Baroului Vâlcea în numele avocaţilor vâlceni şi solicită factorilor decizionali competenţi din sistemul de justiţie, atât la nivel local (Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Tribunalul Râmnicu Vâlcea, Curtea de Apel Piteşti) cât şi central (Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii), luarea de îndată a măsurilor ce se impun în vederea restabilirii normalităţii, în spiritul respectării legii dar şi a profesiei de avocat.

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.