Noutati / Stiri

21 Ianuarie 2014

Judecătoria Craiova. Procesul verbal contravenţional nu poate face dovada prin el însuşi a existenţei faptei reţinute în sarcina contravenientului

Articol preluat de pe Juridice.Ro.

 

Judecătoria Craiova, fiind chemată să soluţioneze o plângere contravenţională, a reţinut, ţinând cont de criteriile stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, că acuzaţia adusă petentului este o acuzaţie "penală" în sensul Convenţiei, iar acesta beneficiază, chiar şi în procedura contravenţională, de prezumţia de nevinovăţie.

 

În aceste condiţii, sarcina probei revine organului constatator şi nu petentului, iar procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nu poate face dovada prin el însuşi a existenţei faptei, a autorului acesteia şi a vinovăţiei acestuia, acesta fiind doar actul prin care o persoana este acuzată de săvârşirea contravenţiei.

 

În speţă, actele întocmite de organul constatator nu se coroborează cu niciun alt mijloc de probă, nefiind dovedite existenţa faptei, autorul acesteia şi vinovăţia acestuia, fapt pentru care instanţa a apreciat ca se impune anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei atacat, cu consecinţa exonerării petentului de plata amenzii. (Sentinţa civilă nr. 19048 din 9.12.2009 pronunţată de Judecătoria Craiova - pag. 1-2-3).

 

Andrei PAP

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.