Noutati / Stiri

21 Martie 2008

Proiecte legislative

Anunt UNBR:

În baza hotărârii Consiliului U.N.B.R. din 7 - 8 martie 2008, luând act de propunerile formulate de membrii Consiliului U.N.B.R., desemnaţi în acest scop, de îmbunătăţire a iniţiativei legislative a Ministerului Justiţiei constând în proiectul Legii pentru acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă,

           se solicită ca să se iniţieze de autorităţile competente, procedura de adoptare în regim de urgenţă, concomitent, a următoarelor proiecte legislative:

    1. Proiectul Legii privind ajutorul public judiciar în materie civilă (propus de U.N.B.R.);

    2. Proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (asistenţa judiciară) în forma revizuită pentru corelarea cu proiectul de la pct. 1.

Propunerea se va înainta Ministerului Justiţiei.

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.