Noutati / Stiri

13 Octombrie 2014

Poziţia Consiliului Naţional al Barourilor din Franţa faţă de proiectul de reformă a avocaturii propus de Guvern

Pe data de 3 octombrie 2014, Consiliul Naţional  al Barourilor din Franţa (CNB)  a convocat Adunarea Generală pentru a hotărî în privinţa poziţiei membrilor faţă de reforma profesiei de avocat, propusă printr Proiectul de lege "cu privire la creşterea economică". Sub acest titlu al actului normativ, guvernul francez intenţionează să reformeze toate profesiile liberale, în scopul declarat al deblocării acestor profesii şi al deschiderii concurenţei.  Însă proiectul a declanşat proteste în stradă şi greve din partea tuturor profesiilor liberale.

 

Mai jos redăm comunicatul CNB, care relevă poziţia avocaţilor faţă de acest proiect,exprimată prin moţiunea adoptata la Adunarea Generală CNB din data de 3 octombrie a.c.

 

(Textul original în limba franceză îl puteţi accesa AICI)

 

*

*             *

Proiect de lege privind creșterea economică: CNB  denunță metoda brutală a guvernului  și respinge proiectul de reformă prezentat


În urma reunirii Adunării Generale Extraordinare din 3 octombrie, CNB a  denunțat metoda brutală folosită de către guvern, aceea  de a adopta în regim de urgență o serie de măsuri importante, susceptibile să aducă modificări semnificative deontologiei profesionale  precum şi exercitării și organizării profesiei. Nici urgența, nici oportunitatea  economica a unei astfel de reforme nu sunt demonstrate ...

 

CNB consideră că sunt necesare studii serioase și detaliate pentru a evalua efectele economice, geografice și sociale ale măsurilor propuse. (A se vedeaMotion AGE ) O consultare reală cu profesia nu se poate face în grabă și sub presiunea cabinetelor  ministeriale.

 

Adunarea Generală Extraordinară a CNB a dat un mandat clar președintelui  său  şi  Biroului pentru  a continua discuțiile cu guvernul pe această nouă bază. Practic, cu privire la problemele ridicate de proiectul de lege, CNB s-a pronunțat în cea mai mare parte:

 

- Împotriva suprimării teritorialităţii dreptului de reprezentare obligatorie (postulation) în faţa Tribunalelor de mare Instanţă ;

 

- Pentru menţinerea competenţei de reprezentare  în primă instanţă în faţa Tribunalelor de Mare Instanţă, însă împotriva menţinerii tarifelor reglementate de reprezentare;

 

- Împotriva stabilirii cabinetelor/sediilor  secundare fără controlul prealabil al ordinelor de avocaţi;

 

- Împotriva deschiderii societăţilor de avocatură către asociaţi minoritari neavocaţi;

 

- Pentru definirea unui cadru deontologic şi statutar care să permită avocaţilor să constituie, pentru  exerciţiulpropriu, a unor societăţi comerciale potrivit dreptului comun;

 

- Contra creării statutului de avocat salariat într-o întreprindere

 

(cf. Résolution AGE)

 

 

Aceste poziții au fost aduse în atenția autorităților și vor fi  susţinute la audierile și întâlnirile de lucru viitoare.

 

CNB va audiat pe 8  octombrie în cadrul Adunării Naţionale, având misiunea să informeze asupra  profesiilor juridice reglementate. O nouă întâlnire de lucru cu cabinetele  ministrului justiției și ministrului economiei este, de asemenea, programată pentru  vineri, 10 octombrie, după-amiază.

 

În cele din urmă, o misiune a fost încredințată de către primul-ministru deputatului  Richard Ferrand, în calitatea acestuia de responsabil cu profesiile reglementate "pentru a identifica problemele" și "pentru a evalua  impactul teritorial" al noilor măsuri care vor fi incluse în  proiectul de lege ce urmează să fie depus  înainte de sfârșitul anului. Raportul său, în principiu-centrat pe "modernizarea cadrului legal al profesiilor reglementate" trebuie să fie depus până la 30 octombrie. Desigur, contacte cu acest deputat au avut deja loc.

 

Proiectul de lege privind creșterea economică, pe care guvernul doreşte să-l avanseze rapid, nu ar trebui să pună în umbră  problema finanțării pentru asistența juridica din oficiu, care nu este definitiv reglată,  în ciuda progreselor înregistrate în proiectul legii bugetului pentru 2015, care urmează să fie dezbătut curând în Parlament. Cu toate acestea, raportul deputatului  Jean-Yves Le Bouillonnec nu este încă publicat.

 

Pe 7 octombrie, Președintele CNB s-a  întâlnit cu  ministrul justiției şi a cerut comunicarea acestui raport precum și deschiderea  unui dialog real, luând în considerare propunerile deja făcute de către profesie  în contextul  proiectului "Justiția secolului  XXI "

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.