Noutati / Stiri

26 Iunie 2008

Discursul Presedintelui Romaniei, Domnul Traian Băsescu, cu ocazia Congresului UNBR din 21 iunie 2008


Domnule Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
Domnule Preşedinte al Curţii Constituţionale,
Domnule ministru al Justiţiei,
Doamnă Preşedinte a Consiliului Superior al Magistraturii
Doamnă Procuror General,
Doamnelor şi domnilor avocaţi,

Mă aflu pentru prima dată la un asemenea eveniment alături de dumneavoastră, la invitaţia conducerii Uniunii, eveniment la care am răspuns „prezent", tocmai pentru că sunt conştient de importanţa şi rolul pe care îl aveţi în societate şi de capacitatea dumneavoastră de a semnala ce funcţionează şi ce nu funcţionează în justiţie şi în societate.

Prin activitatea dumneavoastră sunteţi în fiecare zi printre cetăţeni. Astfel, îi apăraţi de abuzurile la care sunt supuşi din partea semenilor lor sau a instituţiilor. Şi eu, ca Preşedinte, sunt în serviciul cetăţenilor. Aş spune că acesta este un lucru ce ne uneşte, pe mine şi pe dumneavoastră. Avocaţii sunt vectorul principal care dă măsura accesului liber la justiţie şi sunt cei care identifică şi informează pe cei interesaţi care sunt limitele drepturilor şi libertăţilor fiecăruia dintre noi.
Profesia de avocat presupune ştiinţă, forţă de convingere, o perfecţionare continuă, retorică şi multă diplomaţie, calităţi care trebuie să caracterizeze şi caracterizează pe fiecare dintre dumneavoastră.

De asemenea, misiunea avocatului este primordială pentru că exercitarea dreptului la apărare este o condiţie esenţială atât a statului de drept cât şi a unei societăţi civile democratice. Avocatul face cunoscute atât drepturile cât şi modalităţile de protejare sau realizare a acestora fiind indispensabil justiţiei şi justiţiabililor, sprijinind direct sau indirect actul de justiţie, prin promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Este cunoscut că avocaţii sunt nu numai liber profesionişti, ci şi parteneri ai justiţiei, ceea ce face ca funcţia pe care o îndepliniţi să fie una de înaltă responsabilitate. De aceea, prestigiul profesiei depinde într-o măsură foarte mare de statutul profesional şi moral al avocatului, de continua formare profesională.

Doar conlucrarea dintre profesia de avocat şi celelalte profesii juridice asigură buna funcţionare a sistemului judiciar şi aceasta nu se poate realiza decât cu respectarea garanţiilor de independenţă a avocaţilor în exercitarea profesiei fără restricţii nejustificate sau presiuni.

În activitatea dumneavoastră trebuie să aveţi în vedere atât respectarea legii, cât şi apărarea deontologiei profesiei pe care aţi ales-o. De aceea, ţin să subliniez importanţa confidenţialităţii relaţiei dintre avocat şi client în apărarea interesului general, în cadrul unei bune administrări a justiţiei.

În contextul actual, având în vedere dimensiunea europeană a profesiei de avocat, pentru garantarea exercitării calificate a dreptului la apărare şi ridicarea nivelului încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, se aşteaptă ca standardele dumneavoastră de performanţă să sporească, nu numai prin perfecţionarea profesională, dar şi prin specializarea în noi domenii ale pieţei serviciilor avocaţiale. Nu poţi ridica nivelul onorariilor fără să fii performant. Astfel, doresc să remarc, diferenţierea mai clară, în ultima perioadă, a rolului avocaţilor de afaceri. Marile companii preferă să aibă un avocat chiar în cadrul companiei, oferind în felul acesta posibilitatea avocatului de a se specializa pe o anumită arie.

Pentru degrevarea activităţii instanţelor de judecată avocatului îi revine rolul de a consilia clientul cu privire la folosirea procedurilor alternative de soluţionare a conflictelor, preîntâmpinarea sau stingerea litigiului şi mă refer aici la procedura medierii, a tranzacţiei judiciare sau chiar a arbitrajului. Deşi legislaţia permite administrarea probelor prin avocaţi, în practică probele sunt administrate tot în faţa instanţei de judecată ceea ce nu face decât să lungească intervalul de timp necesar pentru tranşarea conflictelor de drept.

De asemenea, realizarea efectivă a dreptului de a avea acces la justiţie impune cu necesitate obţinerea de servicii avocaţiale şi de către persoanele defavorizate din punct de vedere economic. Datorită menirii dumneavoastră nu puteţi refuza anumite procese pentru că orice om are dreptul la o apărare calificată, iar în măsura în care dispune de mijloace financiare reduse este o obligaţie să îl consiliaţi în vederea obţinerii atât a asistenţei juridice cât şi a ajutorului public judiciar.

În actuala etapă, de post-aderare a României, avocatului i se solicită dezvoltarea competenţelor prin cunoaşterea atât a legislaţiei şi jurisprudenţei naţionale, cât şi a celei europene. Reprezintă o necesitate pentru toţi cei care contribuie la realizarea actului de justiţie însuşirea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dar şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, mai ales că prin aceasta se asigură interpretarea normelor juridice europene.

Este în interesul întregului corp al avocaţilor ca organele dumneavoastră de conducere să se asigure că toţi avocaţii şi, în mod special cei desemnaţi în cauzele în care asistenţa juridică este obligatorie, au calificarea necesară pentru a îndeplini, în mod eficient, această sarcină. Creşterea calităţii apărării, a responsabilizării avocaţilor, reprezintă o cerinţă esenţială pentru realizarea reformei în justiţie.

Apreciez, totodată, că pregătirea specializată a viitorilor licenţiaţi în drept trebuie să înceapă încă din facultate. Aceasta în condiţiile în care, de cele mai multe ori, imediat după depunerea jurământului avocaţii stagiari sunt desemnaţi să participe la activitatea judiciară, uneori în cauze complexe, fără a cunoaşte tehnicile avocaţiale.

În raport de importanţa rolului dumneavoastră în societate, selecţia candidaţilor în baza unor criterii unitare la examenul de admitere în profesie reprezintă de fapt singura modalitate de competiţie reală. Calitatea de avocat trebuie dobândită doar de cei care îndeplinesc cerinţele competenţei profesionale reale. Beneficiarii serviciilor profesionale au dreptul să pretindă servicii de înaltă calitate care se pot realiza doar prin extinderea competenţelor avocatului. De exemplu, creşterea complexităţii afacerilor civile şi, mai ales, comerciale reclamă un corp performant de avocaţi.

Aş mai vrea să aduc în discuţie unele dintre nemulţumirile justiţiabililor, de care am luat cunoştinţă prin intermediul memoriilor adresate Preşedinţiei . În prezent, profesia de avocat se confruntă cu percepţia că moralitatea profesională şi simţul nativ al apărării nu mai au importanţă şi că totul se reduce la interesul pecuniar. Percepţia unor persoane este că fixarea onorariilor este disproporţionată în raport de activitatea depusă şi că sunt apăraţi mai bine doar cei care au mai multe mijloace financiare. În breaslă se spune că orice sfat juridic se plăteşte, dar tot mai mulţi justiţiabili se plâng că avocaţii doar încasează onorariile şi nu se implică suficient în proces.

Îmi exprim convingerea că această percepţie este greşită deoarece în tradiţia juridică românească, avocaţii au fost unii dintre cele mai strălucite minţi. Au fost avocaţi şi în acelaşi timp profesori universitari, oameni de cultură, dar şi mari oameni de stat.

Marile reforme instituţionale ale statului român modern au fost făcute şi cu aportul avocaţilor. În perioada interbelică aproximativ jumătate din numărul studenţilor români erau studenţi la Facultatea de Drept. Acest lucru spune foarte mult despre profesiunea juridică, despre cât de căutată şi cât de respectată era şi trebuie să fie în continuare respectată.

Eu sper că va rămâne în continuare o profesiune respectată, acest respect trebuind să fie păstrat de dumneavoastră prin onoare profesională, înaltă ţinută morală şi profesionalism.

Am afirmat în nenumărate rânduri că îmi doresc ca România să treacă de etapa tranziţiei şi să îşi consolideze nişte instituţii democratice moderne bazate pe respect pentru valorile umane şi pe apropierea de cetăţean. Sper că voi putea conta pe sprijinul dumneavoastră în acest proces de modernizare instituţională a statului român şi de clădire a unei legislaţii stabile bazate pe respect pentru cetăţean.

În încheiere, îmi exprim speranţa că dezbaterile dumneavoastră vor contribui la evaluarea activităţii şi a legislaţiei în domeniul avocaturii şi la prefigurarea unor soluţii concrete pentru îmbunătăţirea acestei activităţi în România.

Mulţumesc încă o dată organizatorilor pentru invitaţia de a participa la acest eveniment şi doresc să vă asigur de deplina mea consideraţie.Vă urez tuturor mult succes în activitate. Încă o dată vă mulţumesc pentru ce faceţi pentru apărarea dreptului cetăţeanului în faţa justiţiei.
Vă mulţumesc mult.

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.