Noutati / Stiri

03 Noiembrie 2015

În urma intervenției Consiliului Barourilor Europene, Curtea de apel olandeză confirmă hotărârea Tribunalului privind interzicerea supravegherii comunicațiilor avocaților

Material preluat de pe unbr.ro.

 

La data de 27 octombrie 2015, Curtea de apel olandeză a confirmat hotărârea Tribunalului din Haga, în cazul Parkken d'Oliveira, care a dispus ca statul olandez să oprească orice supraveghere a comunicațiilor avocaților, până când acestea vor fi supuse controlului unui organ independent.

 

În hotărârea sa, Curtea de apel olandeză a respins toate motivele de apel ale statului olandez. Curtea arată că, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), activitățile de supraveghere trebuie să fie supuse autorizării de către un organ independent, care să prevină și să împiedice potențialele încălcări ale secretului profesional.

 

Actualul regim juridic de supraveghere olandez nu îndeplinește cerințele pentru un astfel de control independent și, de aceea, intră în conflict cu dreptul la viața privată (articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului) și cu dreptul la un proces echitabil (articolul 6 din Convenție). Curtea a subliniat că informațiile obținute prin înregistrarea comunicațiilor avocaților nu pot fi înaintate procurorilor până la evaluarea independentă a acestora în privința legalității informațiilor și a modului în care au fost obținute. Chiar posibilitatea ca aceste informații să ajungă la procurori poate determina publicul să evite contactarea unui avocat. Potrivit Curții, aceasta este o violare a dreptului la un proces echitabil și subminează conceptul de secret profesional. De asemenea, Curtea a hotărât că, potrivit Directivei 77/249/EC,  protecția confidențialității în ceea ce-i privește pe clienți nu se rezumă la comunicările acestora cu avocații olandezi, ci se extinde la comunicările cu toți avocații europeni care prestează servicii în Țările de Jos.

 

Ca rezultat al acestor constatări, Curtea de Apel a confirmat hotărârea instanței inferioare.

 

În termen de trei luni, părțile pot face apel împotriva hotărârii Curții de Apel, la Curtea Supremă olandeză.

 

Salutând această decizie, președintele Consiliul Barourilor Europene (CCBE), Maria Slazak, a comentat: "Încrederea în relația avocat - client este fundamentală, o condiție a sigurării unui proces echitabil și o premisă a statului de drept. De aceea, este esențial să fie întotdeauna respectată confidențialitatea comunicărilor avocat-client. Măsurile de supraveghere care pot submina acest principiu trebuie să fie întotdeauna obiectul controlului exercitat de către un organism independent, capabil să prevină și/sau să oprească încălcarea legii. Faptul că acest lucru este reafirmat de Curtea olandeză de Apel este liniștitor și un pas important pentru aducerea politicii olandeze de supraveghere în concordanță cu dreptul la un proces echitabil".

 

Context

În luna mai a acestui an, Consiliul Barurilor Europene a intervenit cu succes în fața Tribunalului Districtului Haga într-o acțiune intentată statului olandez de către firma de avocatură Parkken d'Oliveira și Asociația Olandeză a Avocaților din Domeniul Penal (NVSA). Instanța a fost chemată să se pronunțe în privința legalității interceptării de către agențiile de informații interne a apelurilor telefonice și comunicațiilor avocaților. În verdictul din 1 iulie, instanța a recunoscut că a comunica confidențial cu un avocat este un drept fundamental, care este încălcat în prezent prin politica olandeză de supraveghere. De aceea, instanța a dispus ca guvernul olandez să înceteze toate interceptările comunicațiilor dintre clienți și avocații lor în termen de șase luni. Ca răspuns, statul olandez a declarat rapid apel împotriva hotărârii. La rândul său, la data de 25 august 2015, CCBE a contestat pe 25 august motivele apelului statului olandez.

 

*(Traducere comunicat CCBE din data de 29.10.2015)

 

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.