Inspector financiar delegat de la Casa de Asigurari a Avocatilor din Romania

Vă comunicăm conţinutul adresei nr.81/23.01.2008 primită din partea Casei de Asigurări a Avocaţilor din România:

 

Casa de Asigurări a Avocaţilor din România

Nr.81/23.01.2008 

 

Către Baroul Dolj

(spre înştiinţare)

 

Prin prezenta vă informăm că începând cu data de 28 ianuarie 2008, din partea Casei de Asigurări a Avocaţilor este delegat un inspector financiar, în persoana d-nei Dumitraşcu Mariana, pentru a efectua un control cu următoarea tematică:

- verificarea declaraţiilor avocaţilor depuse la administraţiile financiare locale cu declaraţiile depuse la Filiala Dolj, verificarea acestor declaraţii cu cotele efectiv plătite, confruntarea declaraţiilor cu registrele de încasări şi plăţi, chitanţierelor şi extraselor de bancă, stabilirea eventualelor diferenţe şi echilibrarea lor aferentă perioadei 01.01.2006 - 01.12.2007.

- verificarea modalităţii de calcul a concediilor medicale, condiţii de acordare a acestora, verificarea veniturilor şi cheltuielilor, investiţiilor, precum şi reflectarea acestora în evidenţa contabilă.

Urmare a acestei activităţi vă rugăm să acordaţi sprijinul necesar în vederea verificării contabile sus menţionate.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Preşedinte,

Av. Nicu Tiberius