Materialele ce vor fi prezentate în Adunarea Generală din 10-17.03.2018, cu privire la activitatea Consiliului de Administrație al Filialei CAA Dolj

Publicăm materialele ce vor fi prezentate în Adunarea Generală din 10-17.03.2018, cu privire la activitatea Consiliului de Administrație al Filialei CAA Dolj. Precizăm de asemenea, că aceste materiale pot fi consultate și la sediul Filialei unde se găsesc și pe suport de hârtie.

Consiliul de Administrație al Filialei CAA Dolj

Președinte Uțescu Maria