Modalitatea de calcul a impozitului pe cladirile detinute de persoane fizice

În atenţia colegilor avocaţi

 

În urma modificărilor aduse Codului Fiscal, prin Legea 227/2015, şi ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Craiova nr.395/2015, proprietarii de clădiri nerezidențiale sau cu destinație mixtă, persoane fizice, au obligaţia de a depune la Direcţia impozite şi taxe a Primăriei Craiova, declaraţia model 2016 ITL-001, până pe data de 31.03.2016.

 

Serviciul de taxe şi impozite din Primăria Craiova îşi asumă obligaţia de a procesa această declaraţie în termen de 45 de zile de al data depunerii sale, astfel încât, cei care doresc să beneficieze de reducerea de 10% din valoarea impozitului, dacă achită integral contravaloarea acestuia până la data de 31.03.2016, sunt sfătuiţi să depună declaraţia model 2016 ITL-001 până la data de 14.02.2016.

 

Vă prezentăm mai jos, definiţia termenilor din declaraţia ITL 001, şi modalitatea de calcul a impozitului pe clădire în situaţiile: clădire rezidenţială, clădire nerezidenţială şi clădire mixtă, conform Legii 227/2015 privind modificarea Codului Fiscal.

 

Exemplificare calcul impozit pe clădire aflată în proprietatea unei persoane fizice

 

Presupunem ca valoarea cladirii este de 30.000 euro.

 

1.Imobilul, clădire rezidenţială (punctul IV din declaraţia model 2016 ITL-001)

Impozitul se calculează după formula : Valoarea impozabilă a clădirii *0,08%.

30.000 euro *0,08% = 24 euro

 

2. Imobilul, clădire nerezidenţială

a) Imobilul, cladire nerezidentiala, este dobândit/construit cu cel mult 5 ani anteriori anului de referinţă, sau valoarea este rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. (punctul V din declaraţia model 2016 ITL-001)

 

Impozitul se calculează după formula : Valoarea impozabilă a clădirii *0,2%.

30.000 euro * 0,2% = 60 euro

 

b) Imobilul,cladire nerezidentiala, este dobândit/construit anterior cu 5 ani faţă de anul de referinţă, şi nu s-a efectuat evaluarea. (punctul V din declaraţia model 2016 ITL-001)

 

Impozitul se calculează după formula:

 

valoarea de impunere a cladirii calculata conform art 457 din legea 227/2015(găsiţi acest articol mai jos) *2% = xxxxxxxx euro ( de exemplu, la valoarea cladirii rezultată la  30.000 euro, impozitul ar fi 600 euro)

 

3.Imobilul, clădire cu destinaţie mixtă

           

a) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli (.(punctul VI din declaraţia model 2016 ITL-001):

Impozitul se calculează după formula: impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.


Atenţie: valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2.

 

b) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli .(punctul VII din declaraţia model 2016 ITL-001):

1. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează (punctul VIIa din declaraţia model 2016 ITL-001):

 Valoarea impozabilă a clădirii *0,08%.

 

2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458 (punctul VII.b) din declaraţia model 2016 ITL-001):

- Valoarea impozabilă a clădirii *0,2% (dacă există un raport de evaluare în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, sau clădirea a fost dobândită/construită în ultimii 5 ani)

 

Valoarea impozabilă a clădirii *2% (dacă nu există un raport de evaluare în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă)

 

Daca impozitul se achită integral pana la 31 martie 2016, proprietarul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea impozitului.

 

Găsiţi anexate articolele din Hotărârea CL 395/2015 și Legea 227/2015 la care s-a făcut referire.