Ordinea de zi a Şedinţei Consiliului Baroului Dolj din data de 11 martie 2008

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI BAROULUI DOLJ DIN 11.03.2008

 

Ordinea de zi:

                                          

Invitaţi:  - responsabilii Serviciilor de asistenţă judiciară Băileşti, Calafat, Filiaşi,  Segarcea;

       - preşedintele Asociaţiei Tinerilor Avocaţi.

 

                                                                                                                  

I. Aprobarea Raportului Consiliului Baroului Dolj pentru perioada 14.04.2007 - 31.12.2007, ce va fi prezentat Adunării Generale din 14.03.2008 ;

 

 

II. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008;

 

 

III.Punctul de vedere al Consiliului Baroului Dolj cu privire la proiectul de modificare a Legii 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat - capitolul Asistenţă judiciară -  şi la proiectul Legii privind ajutorul public judiciar;

 

 

 

IV.Programul de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada

  01.01.2008 - 01.01.2011;

 

 V.Avocatura clandestină - societăţi comerciale care au în obiectul de activitate acordarea de consultanţă juridică ;

 

 

VI.Lista experţilor în construcţii şi lista experţilor contabili ;

 

 

VII.Propunerea de înfiinţare a unei fundaţii pe lângă Consiliul Baroului Dolj ;

 

 

VIII. Decizia nr.2/2008 a Comisiei de disciplină ;

 

 

IX. S.C.Themis S.R.L. - Petrişor Alexandru - Contract civil de prestări servicii ;

 

 

I. Aprobarea Tabloului avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei ;

 

 

II. Aprobarea Tabloului avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei ;

 

 

1.Avocaţii care au solicitat aprobare de continuare a exercitării profesiei, conform art.61 din Statut, dar care nu au depus acte medicale :

 

•-         av.Iliescu Alexandru ;

•-         av.Olteanu Miţa ;

•-         av.Gîndac Dumitru ;

•-         av.Ciuvăţ Vasile.

 

 

2.Avocaţii care au solicitat aprobare de continuare a exercitării profesiei, conform art.61 din Statut şi care au depus acte medicale:

 

•-         Albu Gheorghe ;

•-         Anghelescu George ;

•-         Daha Victoria;

•-         Georgescu Mihai;

•-         Ion-Gongea Pătru;

•-         Mocanu Constantin-Nicolae;

•-         Popescu Maria-Margareta;

•-         Tănăsescu Nicolae;

•-         Ciontu Elena.

 

3. Avocaţii care nu au depus dovadă că s-au asigurat pentru răspundere profesională :

-   nr.  - 314

 

     Cereri de înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare

                                                 a profesiei :

 

•1.      Achim Lavinia-Mihaela ;

•2.      Bădescu Gabriel-Florian;

•3.      Crăciunescu Mariana-Daniela;

•4.      Florea Andreea-Elena;

•5.      Fratoştiţeanu Claudia;

•6.      Georcotină Cătălin;

•7.      Gligă Andi-Florentin;

•8.      Jianu Mădălina-Elena;

•9.      Popa Denisa-Alexandra;

10.  Vîjaică Elena;

11.  Popescu Adriana-Ionela.

 

 

     Cereri de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare

                                                a profesiei:

 

•1.      Dumitrescu Cristina-Sorina;

•2.      Piciniş Constantin;

•3.      Tălpăşanu Dragoş.

 

 

     Cereri ale avocaţilor din Baroul Dolj:

 

- Axente Stelian                 - schimbarea sediului cabinetului individual;

 

- Dăianu Gheorghe            - trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate;

 

- Onete Ramona                 - schimbarea sediului cabinetului individual;

     Alexandra

 

- Popescu Leontina            - trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate;

 

-Olaru Constantin              - trecerea pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate;

 

 - Cab.ind.av.Constantinescu Relia     

                      şi                                          - Contract de colaborare ;

    av.Constantinescu Ştefan

 

- S.C.P.Av.„Turculeanu şi

         Stănciulescu"                   - Contract de salarizare

                şi

av.Nică Leonardo Irinel

 

- S.C.P.Av.„Turculeanu şi

         Stănciulescu"                  - Contract de salarizare

                şi

av.Turculeanu Andreea-Livia

 

- Cab.ind.av.Viorel Găină     - plângere împotriva dnei av.Onete Ramona-Alexandra ;

 

- Diaconu-Florea Cristian         - cerere de încuviinţare a schimbării sediului profesional ;

 

- Curelea Nicolae-Octavian      - cerere de încuviinţare a schimbării sediului profesional ;

                                                  - contract de grupare a Cab.ind.av.Diaconu-Florea Cristian"  şi a Cab.ind."av.Curelea Nicolae-Octavian";

 

 

      Alte cereri :

- Mircea-Neşu Marioara                 - cerere de primire în profesia de avocat,

                                                                 cu scutire de examen ; 

 

- Văcărescu Adriana-Magdalena    - cerere de transferare din Baroul Mehedinţi

                                                                              în Baroul Dolj ;

- Vlădescu Daniel-Lucian        - cerere de înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept      de exercitare a profesiei ;

                                          - cerere de avizare şi înregistrare Cabinet individual ;

 

 - Ghină Cornelia              - contestaţie împotriva deciziei decanului prin care a fost

respinsă cererea de restituire a onorariului achitat pentru avocat Popescu Mihai Cristian ;

 

 

 

       Prof.univ.dr.

     Ion Turculeanu

           Avocat

 

   Decanul Baroului Dolj