Plata onorariilor din oficiu – Borderou 10/2013 Cutea de Apel

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, contravaloarea borderoului 10/2013 depus la Curtea de Apel Craiova.

Începând cu data de 01.11.2013, Baroul Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea onorariilor de pe acest borderou, în conturile bancare comunicate Baroului Dolj.