Plata onorariilor din oficiu, borderou 2 Tribunal Dolj

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că baroul a încasat în contul bancar contravaloarea onorariilor din oficiu aferente Borderoului 2/2024 depus la Tribunalul Dolj .

Începând cu data de 20 februarie 2024, Baroul Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea onorariilor din acest borderou, în conturile bancare comunicate.