Plata onorariilor din oficiu - Borderou 9/2013 Tribunalul Dolj

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, contravaloarea onorariilor din oficiu reprezentând borderoul nr.9/2013, depus la Tribunalul Dolj.

Începând cu data de 31.10.2013, Baroul Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea onorariilor de pe acest borderou, în conturile bancare comunicate Baroului Dolj.