Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 1/2013 Cutea de Apel

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, contravaloarea borderoului nr.1/2013 depus la Curtea de Apel Craiova.

Începând cu data de 04.02.2013, Baroului Dolj va achita către fiecare avocat contravaloarea onorariilor de pe acest borderou, în conturile bancare comunicate Baroului Dolj.

Rugăm avocaţii care nu au comunicat contul bancar al formei de exercitare a profesiei să-l comunice în cel mai scurt timp, pentru a se putea face viramentele bancare aferente acestui borderou.