Precizări privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare pe anul 2012

 

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 44 din data de 21 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Actul normativ aduce precizari privind depunerea situatiilor financiare anuale aferente anului fiscal 2012, cu termen de depunere in 2013.

Au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale, inclusiv in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste, institutiile de credit, institutiile financiare nebancare si alte persoane juridice.

Cuprinsul situatiilor financiare anuale difera in functie de marimea entitatilor.

Astfel, entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute de OMF nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv total active: 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro; numar mediu salariati: 50, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
- bilant;
- cont de profit si pierdere;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de numerar;
- note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative" si formularul „Situatia activelor imobilizate".

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute anterior, intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:
- bilant prescurtat;
- cont de profit si pierdere;
- note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative"si formularul „Situatia activelor imobilizate".

Persoanele juridice care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate (in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv), intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
- bilant simplificat;
- cont de profit si pierdere simplificat. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative" si formularul „Situatia activelor imobilizate".

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
- pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
- pentru celelalte persoane prevazute de Legea contabilitatii, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

 

Articol preluat Juridice.ro