Programul de pregatire profesionala a avocatilor 2008-2011

În conformitate cu dispoziţiile art. 61 lit. e) art. 63 lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumită în continuare Lege) şi art. 300 - 303 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007

 

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, a adoptat prin Hotărârea nr.266/2007  Programul de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada 1 ianuarie 2008 - 1 ianuarie 2011.