Proiectele de regulamente C.A.A. ce vor fi discutate în ședințele Consiliului UNBR din 17-18 februarie 2017

Stimați colegi,

Casa de Asigurări a Avocaților a comunicat filialelor C.A.A următoarele regulamente C.A.A. ce vor fi discutate în ședințele Consiliului UNBR din 17-18 februarie 2017, ședințe la care vor fi invitați să participe și reprezentanții filialelor C.A.A., cu rugămintea de a veni cu propuneri pentru îmbunatățirea acestora.

În acest sens, rugăm toți membrii Filialei Dolj a CAA care doresc să formuleze propuneri de îmbunatatire a acestor regulemante, să le depună în scris la Secretariatul Filialei Dolj a CAA sau la adresa de email a filiaei filiala.caa.dj@rdscv.ro.

Președinte,

Av. Maria Uțescu