Proiectul noului Cod de Procedura Civila

Ministerul Justiţiei a publicat textul proiectului noului Cod de Procedură Civilă împreună cu invitaţia adresată tuturor persoanelor interesate de a trimite eventuale observaţii şi propuneri referitoare la proiectul mai sus menţionat pe adresele de mail: deansd@just.ro, vbelegan@just.ro şi dghinoiu@just.ro (persoane de contact: d-na Violeta Belegante, şef serviciu Drept Privat - Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare şi d-l Decebal Adrian Ghinoiu, consilier juridic - Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare), până la data de 25 aprilie 2008, orele 14.00.

Forma prezentată este destinată dezbaterii publice în vederea definitivării textului proiectului pe baza observaţiilor şi propunerilor ce vor fi transmise Ministerului Justiţiei până la data mai sus menţionată.