Rețea Pro Bono pentru Drepturile Omului

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este singurul centru de asistență juridică pro bono din România dedicat persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, care se confruntă cu încălcări ale drepturilor fundamentale. Lansată în 2014 de ONG-ul clujean Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) pentru a îmbunătăți accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, Rețeaua Pro Bono implică avocați din întreaga țară care se implică în soluționarea unor probleme grave precum violență domestică, hărțuire și evacuări forțate, discriminare și accesul persoanelor cu dizabilități la educație și sănătate ș.a. Până în prezent, 100 de avocați s-au înscris în Rețeaua Pro Bono și c. 300 de persoane au beneficiat de asistență și/ sau reprezentare juridică pro bono.

Contribuția proiectului a fost recunoscută prin decernarea a două premii prestigioase: (1) Premiul European pentru Impact Pro Bono Local, acordat la Amsterdam în octombrie 2016 de PILnet – The Global Network for Public Interest Law, una din cele mai importante organizații internaționale care promovează statul de drept și drepturile omului prin instrumente juridice, și (2) Premiul 3 la Gala Societății Civile, secția Apărarea drepturilor individuale/colective, acordat la București în iunie 2016.

  • Persoanele care doresc să solicite asistență juridică pro bono sunt rugate să completeze următoarea cerere.
  • Avocații care doresc să se înscrie în Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului sunt rugați să o facă prin acest formular.

OBS.: Temporar, pe perioada pandemiei de COVID-19, Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului își extinde aria de activitate, acordând asistență juridică pro bono pentru probleme de dreptul muncii; drepturile persoanelor afectate de anularea de evenimente/ pachete de vacanță/ zboruri; chestiuni practice legate de închiderea sau limitarea funcționării instanțelor; orice alte probleme juridice legate de încălcarea unui drept sau a unei libertăți fundamentale care pot apărea pe perioada carantinei.

 

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) este o organizație nonguvernamentală (ONG) înființată la Cluj-Napoca în 2013 a cărei misiune este de a promova drepturile fundamentale și egalitatea de gen și de a acționa împotriva încălcărilor drepturilor omului. ACTEDO urmărește trei arii tematice:

  1. ACCES LA JUSTIȚIE. ACTEDO consolidează accesul efectiv la justiție al grupurilor vulnerabile prin promovarea și facilitarea avocaturii pro bono, organizarea de sesiuni de formare pentru avocați și juriști și influențarea politicilor publice pentru eliminarea obstacolelor în realizarea justiției.
  2. EGALITATE DE GEN. Asociația acționează pentru eliminarea discriminării de gen și pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen, desfășurând activități pentru a preveni violența împotriva femeilor, a îmbunătăți cadrul legal și instituțional pentru protecția victimelor violenței de gen. ACTEDO a coordonat în 2015-2016 Rețeaua națională Rupem tăcerea despre violența sexuală, care s-a implementat o campanie de advocacy pentru dezvoltarea serviciilor integrate pentru supraviețuitoarele violenței sexuale în contextul ratificării Convenției de la Istanbul.
  3. EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI. ACTEDO mobilizează cetățenii și opinia publică pentru apărarea drepturilor omului prin organizarea de ateliere pentru elevi si studenți, organizarea de dezbateri și conferințe publice și prin exersarea activă a dreptului la liberă adunare și la libertatea de exprimare.

Mai multe informații la www.actedo.org.