Seminar de formare e-learning în domeniul protecției datelor și a dreptului la viață privată

30 ianuarie 2017, Bucureşti, Institutul Naţional al Magistraturii

 

Avocat Sorin Manafu
Baroul Dolj
Participant la programul „HELP in the 28”

 

Seminarul de lansare al cursului “PROTECŢIA DATELOR ŞI A DREPTURILOR CU CARACTER PERSONAL” din cadrul PROGRAMULUI “HELP IN THE 28” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Consiliul Europei, a debutat cu o scurtă cuvântare din partea domnului Nelu Ciobanu, Director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, a doamnei Monica Livescu, Consilier UNBR și membru al Comisiei Permanenta a UNBR și a doamnei Eva Pastrana, coordonatorul programului „HELP in the 28”, Consiliul Europei – care a prezentat o scurtă introducere în programul HELP al Consiliului Europei - Programul european “Human Rights Education for Legal Professionals”.

A luat cuvântul doamna Ana-Maria Telbis, avocat, membru al Comitetului editorial HELP şi tutore national HELP, care a relatat o descriere mai detaliată cu privire la - Protecţia datelor, standardele Consiliului Europei şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului şi în jurisprudenţa instanţelor române.

Seminarul a continuat cu prezentarea ”Evoluţii juridice în materia protecţiei datelor la nivel european şi naţional” susținută de domnul George Grigore, expert în cadrul Autoritatății Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, doamnele Eva Pastrana, Ana-Maria Telbis și Raluca Bercea au avut o intervenție cu tema”Implementarea cursurilor pentru participanţii români: prezentarea tutorilor şi a rolului acestora, obiective de studiu, criterii de evaluare, adaptarea la dreptul român, aspect practice şi discuţii. Introducere în cursul on-line”, după care a urmat o sesiune de networking.

Cursul de formare e-learning în domeniul protecției datelor și a dreptului la viață privată, se desfășoară online între 1 februarie și 31 martie 2017 și are următoarea structură:

  • Modul I. Cunoștințe de bază ce cuprinde: Cadrul legislativ, Concepte cheie și Principii cheie;
  • Modul II. Aspecte problematice ce cuprinde: Media și Relațiile de muncă
  • Modul III. Punere in aplicare ce cuprinde: Drepturile și punerea lor în aplicare.

Scopul acestui curs este de a prezenta modificările reglementărilor europene privind protecția datelor personale prin adoptarea de către Parlamentul European și a Consiliului, a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), de directă aplicabilitate în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018, alături de adoptarea și a Directivei privind protecţia datelor prelucrate în scopul prevenirii, detectării, investigării şi punerii sub urmărire a infracţiunilor şi a altor activităţi judiciare.

Acest curs asigură o bază considerabilă a cunoștințelor cu privire la respectarea drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.