SIMPOZION CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALA - PREZENT ŞI PERSPECTIVE ALE SISTEMULUI LEGISLATIV ROMÂNESC ŞI EUROPEAN ÎN CONTEXTUL TRATATULUI DE LA LISABONA

Universitatea SPIRU HARET"
Facultatea de Drept si Administraţie Publică CRAIOVA

 

Organizează

SIMPOZION CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALA

 

cu tema

PREZENT ŞI PERSPECTIVE ALE SISTEMULUI LEGISLATIV ROMÂNESC ŞI EUROPEAN ÎN CONTEXTUL TRATATULUI DE LA LISABONA

 

CRAIOVA

 6 decembrie 2008

SECȚIUNILE SESIUNII ȘI ADRESELE PENTRU COMUNICARE

 

1.Drept

      alailinca@yahoo.com

0744 870488

titulescu.paul.robert@gmail.com

0741108497

2. Administraţie publică

cristiana_banu@yahoo.com

0744695522

andreeadi2002@yahoo.com

0746772074

  

TERMENE:

 

5 noiembrie 2008 - data limită pentru trimiterea talonului de participare şi a rezumatelor lucrărilor;

10 noiembrie 2008 - confirmarea acceptării lucrărilor;

15 noiembrie2008 -termenul limită pentru trimiterea lucrării în extenso, forma finală;

20 noiembrie 2008 - data limită pentru achitarea taxei de participare;

30 noiembrie 2008 – data limită de confirmare a participării, necesară rezervării locurilor de cazare şi înscrierea în programul social al sesiunii.

PROGRAM 

5 decembrie 2008 - sosirea şi cazarea invitaţilor

19.00 - Cocktail de bun venit

 

6 decembrie 2008 -

 

09.00-09.30 - deschiderea oficială a sesiunii

09.30-11.30 - prezentarea lucrărilor pe secţiuni;

11.30-12.00 - pauză:

12.00-14.00 - prezentarea lucrărilor pe secţiuni;

14.00-15.00 - masa de prânz

15.30-19.00 - prezentarea lucrărilor pe secţiuni;

19.00-19.30 - festivitatea de închidere a simpozionului

CONDIȚII DE REDACTARE

 

1. Condiţii generale

- Întreaga lucrare va fi redactată în limba română, A4, size 14,  cu Times New Roman, la un rând, Justify;

 -Numărul maxim de pagini: 8;

        Setarea paginilor:

         -I-a pagină: sus:50mm, stânga:30mm; jos,dreapta:25mm;

         -Celelalte pagini: stânga:30mm; sus,jos,dreapta:25mm;

 

2. Titlul lucrării : Times New Roman, bold, size14, spaţiere 1.5pt., majuscule, centrat;

 

3. Nume şi prenume autor(i): (size 12 bold, centrat, spaţiere 1.5 pt.)  la două rânduri faţă de pct.  2;

4. Numele instituţiei: (size 11, normal, centrat, spaţierea 1.5 pt.), la un rând faţă de pct. 3;

5. Abstract: (size 12, italic, la două rânduri faţă de pct. 4.). Textul abstractului va fi normal, justify, spaţierea 1.5 pt. size 12, redactarea acestuia se va face în limba engleză şi va conţine 100-150 de cuvinte;

6. Conţinutul lucrării:  la două rânduri faţă de 5.:

- lucrarea va fi redactată cu size 14, spaţierea 1.pt., justify, normal;

- aliniatele, inclusiv titlurile paragrafelor vor începe la distanţa de 1 Tab faţă de setarea din stânga paginii;

-trimiterile la bibliografie se fac între paranteze drepte. Notele bibliografice se trec la sfârşitul lucrării;

7. Note bibliografice: (size 14 bold, centrat). Autori, titlu (italic), editura, anul, paginile.


 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

    Taxa de participare este de 80 RON/ persoană, şi include:

- analiza lucrărilor şi transmiterea confirmărilor;

- primirea mapei sesiunii (CD-ul cu lucrările sesiunii, programul sesiunii);

- cocktailul de bun venit;

   

Contravaloarea taxei de participare se virează în contul IBAN: RO97RNCB0134020525560001 deschis la BCR Craiova, Agenţia Mihai Viteazu.

         

NOTA:

-vor fi publicate doar lucrările care vor respecta întocmai condiţiile de redactare şi termenele stabilite.


 

ALTE INFORMAŢII POT FI OBŢINUTE:

la tel.: 0251/423395

0741 108497