Subcomisia Dolj - Admitere SEP 2009 - Rezultate

Examenul de admitere în profesia de avocat 

Sesiunea "9 septembrie 2009"

Subcomisia Dolj

Nr.1428/15.09.2009 

 

PROCES-VERBAL

 

încheiat astăzi, 15 septembrie 2009, ora 17,30

cu ocazia afişării rezultatelor examenului.

 

Astăzi, 15 septembrie 2009, ora 17,30 s-au afişat pe site-ul şi pe avizierul baroului rezultatele Examenului de admitere în profesia de avocat, sesiunea „9 septembrie 2009".

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.

Contestaţiile se pot depune la Subcomisia de examen în 48 de ore de la data afişării(15.09.2009, ora 17,30).

 

PREŞEDINTE SUBCOMISIE,

 

                    Prof.univ.dr.

               Ion Turculeanu

                      Avocat                                                    Secretar I,

 

           Decanul Baroului Dolj                                         Maria Gavrilă