Contributiile la bugetul Baroului si la bugetul UNBR, datorate  de avocati, cf. art.222 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, se achită până pe data de 25 a lunii curente, pentru luna precedentă.

Pentru plata contribuțiilor și taxelor prin virament bancar, vă rugăm să folosiți contul bancar deschis la BRD-GSG Craiova

RO24 BRDE 170S V725 4607 1700

BRD-GSG CRAIOVA

 

Pentru anul 2024

Contribuțiile lunare sunt :

 

Avocați definitivi (total 134 lei):

- contributia la bugetul Baroului – 99 lei ( echivalentul in lei a 20 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi lucratoare a anului 2023)

- contributia la bugetul UNBR- 30 lei

--contributia la fondul solidaritatea – 5 lei

 Avocați stagiar (total 65 lei):

- contributia la bugetul Baroului – 50 lei (echivalentul in lei a 10 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi lucratoare a anului 2023)

- contributia la bugetul UNBR- 10 lei

-contributia la fondul solidaritatea – 5 lei

 

 

Pentru anul 2023

Contribuțiile lunare sunt :

avocati stagiar (total 63 lei, inclusiv fondul solidaritatea):

    - contributia la  bugetul Baroului - echivalentul in lei a 10 euro (calculat la cursul de schimb din prima zi a lunii in care se face plata)

    - contributia la  bugetul UNBR- 10 lei

-avocati definitivi (total 130 lei, inclusiv fondul solidaritatea):

    - contributia la  bugetul Baroului - echivalentul in lei a 20 euro (calculat la cursul de schimb din prima zi a lunii in care se face plata)

     - contributia la  bugetul UNBR- 30 lei

 

 

 

 

 Începând cu data de 18 august 2022, Baroul Dolj încasează taxe după cum urmează:

 

 
Înscrierea pe Tabloul Avocaţilor Definitivi cu Drept de Exercitare a profesiei (TADDEP) a avocaţilor definitivi primiţi în profesie cu scutire de examen 9700 lei 
Înscrierea pe TADDEP a avocaţilor primiţi în profesie cu examen1500 lei 
Înscrierea pe Tabloul Avocaţilor Stagiari cu Drept de Exercitare a profesiei (TASDEP)500 lei
Înscrierea la examenul de primire în profesieconf. reg. ex.
Înscrierea la examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitivconf. reg. ex.

Înscrierea în Tabloul Avocaților Incompatibili a persoanelor primite în profesie cu examen sau cu scutire de examen și care nu au exercitat niciodată profesia de avocat și nu au fost înscriși în Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei

Înscrierea în Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei a avocatului incompatibil(în cazul avocatului care a fost trecut direct pe tabloul avocaților incompatibili și care nu a exercitat niciodată profesia de avocat și nu a fost înscris în Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei)

3200 lei

 

2400 lei

Reînscrierea în TADDEP sau în TASDEP a avocatului suspendat pentru neplata contribuţiilor profesionale50 lei
Reînscrierea în TADDEP sau în TASDEP a avocatului suspendat pentru incompatibilitate2000 lei
Reînscrierea în TADDEP sau în TASDEP a avocatului suspendat la cerere (cu excepţia avocaţilor care s-au suspendat din exercitarea profesiei pentru a beneficia de ajutor pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 sau 3 ani)500 lei 
Transferarea unui avocat dintr-un alt barou în Baroul Dolj1000 lei
Înfiinţarea pe raza Baroului Dolj a unui sediu profesional secundar1500 lei
Înfiinţarea pe raza Baroului Dolj a unui birou de lucru50 lei 
Înscrierea în Tabloul special a unui avocat străin4800 lei
Acordarea calităţii de avocat definitiv fără susţinerea examenului de definitivare, în cazurile prevăzute de art. 20 alin.(5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicată 3000 lei

Activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională

  -  transferul avocatului din Baroul Dolj în alt Barou (400 lei)

  -  interviul de verificare a cunoştinţelor referitoare la organizarea profesiei     

     susţinut cu ocazia soluţionării cererilor de primire în profesie cu scutire de  

     examen (400 lei)

  -  înregistrarea actelor privind formele de exercitare a profesiei (100 lei)

  -  soluţionarea cererilor de înscriere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi (100 lei)

  -  modificarea actelor privind formele de exercitare a profesiei (50 lei)

  -  soluţionarea cererilor pentru aprobarea continuării exercitării profesiei (50 lei)

  - taxă pentru soluționarea cererilor de restituire a onorariilor achitate avocaților din cadrul Baroului Dolj (taxa acoperă și eventuala contestație care se va formula împotriva măsurii dispuse prin decizia decanului baroului): 100 lei

  -taxă anuală pentru avocații suspendați din exercitarea profesiei în temeiul art.28 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat(cu excepția avocaților suspendați la cerere pentru a beneficia de indemnizație de creștere și îngrijire a copilului): - 100 lei

 

 

 

Informaţii despre cota Casei de Asigurari a Avocatilor se găsesc aici.