Tratament indemnizatii primite de avocati in baza OUG 132/2020

Către,

Filiale C.A.A.

 

În ședința Consiliului de Administrație al C.A.A. din data de 26.11.2020 s-au luat în discuție efectele aplicării OUG 132 din 07/08/2020 asupra sistemului C.A.A. și s-a constatat că prin art. 3 alin 3 din OUG 132/2020 s-a instituit obligația avocaților de  achita la sistemul C.A.A. contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației primită în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020 (de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 – respectiv 41,5% din 5.429 lei).

 

În această situație contribuția de asigurări sociale se datorează ”potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniștilor asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale” (art. 3 alin. (3) din OUG 132/2020).

 

Pentru aceste motive, în cazul avocaților care au beneficiat de indemnizația prevăzută de art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020, aceasta va fi tratată ca un venit din profesie iar la calculul contribuției datorate către sistemul C.A.A. baza de calcul a contribuției avută în vedere va fi suma veniturilor din profesie realizate în lună la care se adaugă cuantumul indemnizației primite, respectiv:

 

Baza de calcul = veniturile din luna respectivă din profesie indemnizație primită

 

La baza de calcul se aplică prevederile legale privind contribuția, respectiv

 

Contribuția = 11% x baza de calcul, dar nu mai puțin de cota minimă obligatorie și nici mai mult de cota maximă

 

Klaus Rîpanu

Șef Departament Metodologie

Casa de Asigurări a Avocaților din România