U.N.B.R. - Convocare Consiliul UNBR, 22.09.2007, Bucuresti

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CABINET PREŞEDINTE

 

DECIZIE

 

        Se convoacă şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România pentru ziua de sâmbătă, 22 septembrie 2007 orele 9,00 la sediul Baroului Bucureşti din Str. Dr. Râureanu nr. 3-5, Etaj 6, Sector 5, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

1.     Măsuri organizatorice privind îndeplinirea hotărârilor şi măsurilor adoptate de Congresul Avocaţilor din iunie 2007 privind activitatea Comisiei Permanente şi Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România;

2.     Organizarea examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea noiembrie 2007;

3.     Analiza activităţii de soluţionare a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor adresate Uniunii Naţionale a Barourilor din România în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2007;

4.     Informare cu privire la evoluţia şi dezvoltarea sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor;

5.     Sesizări, reclamaţii, contestaţii;

6.     Diverse.

 

          Menţionăm că materialele supuse analizei şi sinteza materialelor de la pct. 5 vor fi remise ulterior, cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei.

          Pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei, Decanii Barourilor sunt rugaţi să comunice materialele necesare rezolvării pct. 5 cel mai târziu până la 8 septembrie 2007.

          Vă rugăm să comunicaţi de urgenţă, necesităţile de cazare la Secretariatul UNBR - tel 021/313-4875; 316-0739; 316-0740 sau fax 313-4880.

          Facem precizarea că se estimează ca lucrările Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România să se desfăşoare între orele 9,00 - 17,00.

 

Nr. 32/27 august 2007

 

 

  P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E ,

 Av. Dr. Gheorghe FLOREA