Utilizarea caselor de marcat si a terminalelor POS în profesia de avocat

           1. Avocații NU sunt obligați să utilizeze case de marcat pentru încasarea veniturilor realizate din exercitarea profesiei. Temeiul legal este OUG 28/1999 Republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

            Sunt exceptate de la utilizarea caselor de marcat, conform  prevederilor art. 2 lit. f: ”activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale”.

            2. Avocații care realizează venituri anuale din exercitarea profesiei, mai mici de 50.000 euro, echivalentul în lei , NU au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit și credit prin intermediul unui terminal POS, sau al altor soluții moderne de acceptare. 

           Conform prevederilor Art. 1 alin. 3 din OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată: “Persoanele juridice care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plata și cardurile de debit, și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare. (Se considera prestare de servicii orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri, așa cum este definită la art. 270)”.

          Avocații care realizează venituri peste plafonul de 50.000 euro, anual, au obligația de a accepta ca mijloc de plată și cardurile de debit și credit prin intermediul unui terminal POS.