Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA): Ghid de drept european privind accesul la justiție

Accesul la justiție este un element important al statului de drept. Acesta le permite persoanelor să se protejeze împotriva încălcării drepturilor lor, să remedieze problemele civile, să țină responsabilă puterea executivă și să își asigure apărarea în cadrul procedurilor penale. Prezentul manual rezumă principiile juridice europene cheie în domeniul accesului la justiție, concentrându-se asupra dreptul civil și penal.

Acest manual urmărește diseminarea standardelor legale relevante stabilite de Uniunea Europeană (UE) și Consiliul Europei, în special prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Manualul este conceput pentru a servi drept ghid practic pentru avocați, judecători și alți practiciani ai dreptului implicați în litigii în UE, precum și pentru persoanele care lucrează pentru organizații non-guvernamentale și alte entități cu activitate în domeniul administrării justiției .

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/handbook-european-law-relating-access-justice