Baroul Dolj - Adresa UNBR pentru demersuri pe langa MJ in vederea alocarii onorariilor pentru oficii prin linie bugetara separata

Uniunea Naţională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 1201 / 09.09.2010

 

De la: Prof.Univ.Dr. Avocat Ion Turculeanu, Decanul Baroului Dolj

Către: Uniunea Naţională a Barourilor din România

Ref: Plata onorarilor pentru asistenţa judiciară din oficiu

       Pentru şedinţa Comisiei Permanente şi a Consiliului UNBR 11-12 septembrie 2010

  

Întrucât se înregistrează în mod frecvent şi în special în ultima perioadă întârzieri mari în plata onorariilor pentru asistenţă judiciară din oficiu de către Tribunalul Dolj în mod special, solicităm să se efectueze demersuri către Ministerul Justiţiei în vederea alocării fondurilor speciale în buget separat pentru plata acestor onorarii (şi cont separat).

Propunerea a fost determinată ca urmare faptului că, în prezent, aceste onorarii sunt înregistrate în contabilitatea tribunalelor judeţene la capitolul „Cheltuieli pentru materiale auxiliare" aşa încât onorariile avocaţilor sunt achitate numai după ce se epuizează cheltuielile acestor instanţe cu materialele auxiliare şi numai dacă mai rămân fonduri, măsură absolut nejustificată.  

  

       Prof.univ.dr.

     Ion Turculeanu

           Avocat

 Decanul Baroului Dolj

 


Adresa Uniunii Naţionale a Barourilor către Ministerul Justiţiei:


 

Domnului Gabriel TĂNĂSESCU

Secretar general

Ministerul Justiţiei

 

Stimate Domnule Secretar general,

 

În legătură cu problematica achitării onorariilor cuvenite pentru asistenţa juridică obligatorie şi pentru ajutorul public judiciar în materie  civilă şi comercială, vă transmitem alăturat adresa primită din partea Baroului Dolj cu rugămintea de a întreprinde demersurile necesare pentru situaţia semnalată.

 

Cu aleasă consideraţie,

Director coordonator - Secretar general,

Avocat Constantin Parascho