Baroul Dolj – campania de informare cu privire la profesia de avocat şi promovarea “avocatului de familie”

Baroul Dolj continuă campania de popularizare a profesiei de avocat, printr-o informare destinată tuturor celor interesaţi.

 

În acest sens, la sediile instanţelor din Craiova (Curtea de Apel, Tribunalul Dolj, Judecătoria Craiova), precum şi la sediile Judecătoriei Filiaşi, Judecătoriei Segarcea, Judecătoriei Băileşti şi Judecătoriei Calafat au fost amplasate afişe informative, cu privire la necesitatea recurgerii la consultanţă şi asistenţă juridică prestate de avocat.

În plus, în holul principal al Curţii de Apel Craiova a fost instalat un monitor de mari dimensiuni, pe care rulează informaţii cu privire la dreptul la apărare, profesia de avocat şi Tabloul avocaţilor din Baroul Dolj.

 

Mai mult, Baroul Dolj a demarat o informare publică referitoare la utilitatea alegerii unui „avocat de familie", campanie ce va continua.

 

  Prof.univ.dr.
  Ion Turculeanu
        Avocat
Decanul Baroului Dolj