Baroul Dolj - Informaţii privind plata cotelor prin virament bancar

Avocaţii membri ai Baroului Dolj pot achita contribuţiile profesionale şi prin virament bancar, astfel:

 

1. Contribuţia datorata Baroului Dolj:

- 20 euro pentru avocaţii definitivi

- 10 euro pentru avocaţii stagiari

calculaţi la cursul euro din prima zi a lunii următoare celei pentru care se face plata

şi contribuţia datorată UNBR:

- 12 lei pentru avocaţii definitivi

- 8 lei pentru avocaţii stagiari

 

pot fi achitate în contul:

BAROUL DOLJ

CIF - 4553658

Cont: RO07 RNCB 0134 0416 5590 0001

Banca: BCR CRAIOVA

Cu mentiunea la explicatii - „contributii pentru luna ..."

 

2. Contribuţia datorată Filialei Dolj CAA

Pentru avocaţii definitivi

Venit brut lunar din profesieCota de contributie
 0-2300 lei230 lei
 2300,01-11.500 lei 10% din venitul brut
 Peste 11.500 lei 1.150 lei

 

Pentru avocaţii stagiari:

Venit brut lunar din profesie Cota de contributie
 0-800 lei80 lei
 800,01-11.500 lei 10% din venitul brut
 Peste 11.500 lei 1.150 lei

 

poate fi achitată în contul:

FILIALA DOLJ CAA

CIF - 12012866

Cont: RO03 RNCB 0134 0416 5598 0001

Banca: BCR CRAIOVA

Cu mentiunea la explicatii - „contributii pentru luna ..."

 

IMPORTANT:

Termenul de plată al contribuţiilor este 25 ale lunii următoare celei pentru care se face plata. Pentru fiecare zi de întârziere se calculează o penalitate de 0,15 %, şi se achită împreună cu contribuţia.

Contribuţiile achitate pentru Filiala Dolj CAA trebuie însoţite în mod OBLIGATORIU de "", declaraţie ce poate fi transmisă prin Fax la numărul -0251-417917 sau prin e-mail la adresa office@barouldolj.ro.Declaraţia de venituri