Clarificări privind modalitatea de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat

Sursa unbr.ro.

 

La data de 12 martie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 173  Hotărârea nr. 1.069 din 7 martie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011. Aceasta se referă la asigurarea unui cadru normativ clar în domeniul patrimoniului de afectațiune profesională, noțiune prevăzută de Noul Cod Civil, cu incidență asupra profesiei de avocat.

 

Noile prevederi aduc clarificări  în privința modalităţii de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor.

 

Astfel, conform Hotărârii UNBR nr.1069 din 7 martie 2015, până la data care va fi stabilită în Regulamentul menționat, "operarea diviziunii patrimoniale se face prin declaraţie înscrisă în statutul societăţii civile profesionale, în actul de înfiinţare al cabinetului individual de avocat, în convenţia de asociere a cabinetelor individuale de avocaţi, după caz, sau prin declaraţie separată, întocmită în formă scrisă şi înregistrată la baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui avocat a cărui creanţă s-a născut în legătură cu profesia poate solicita baroului informaţii privind masa patrimonială afectată exercitării profesiei avocatului conform declaraţiilor înregistrate la barou.

 

Măsurile sunt menite să asigure  asigure  o mai mare securitate a circuitului civil atît în privința transferului de mase patrimoniale, cât și în privința răspunderii patrimoniale, cu implicații directe în materia executării silite a acestor bunuri afectate profesiei.

 

A se vedea:

Clarificarea modalităţii de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor