Comisia Europeană a publicat pe pagina de internet patru inițiative adoptate la 10 ianuarie 2017

Material preluat de pe unbr.ro

 

La 10 ianuarie 2017, pe pagina Comisiei Europene au fost publicate patru inițiative adoptate de Comisia Europeană, ca urmare a obiectivelor confirmate de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2015, iunie 2016 și decembrie 2016.

Comunicatul de presă emis de Comisia Europeană poate fi consultat, în limba română, AICI.

1. COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale

2. a) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii

2. b) DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI – REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii

3. a) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

3. b) DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

3. c) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii introdus prin Regulamentul … [Regulamentul CES]

3. d) DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii introdus prin Regulamentul …. [Regulamentul CES]

4. a) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

4. b) DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne