COMUNICAT: UNBR susține deconspirarea oricăror protocoale sau înțelegeri oculte încheiate de participanții la înfăptuirea justiției

 

În contextul îngrijorării publice privind existența unor protocoale de colaborare între Serviciul Român de Informații și instituții sau organizații din domeniul justiției,  precizam că Uniunea Națională a Barourilor din România  nu este  parte la niciun fel de act încheiat cu servicii secrete.

Dimpotrivă, UNBR a pledat pentru deconspirarea unor astfel de înțelegeri contrare statului de drept, care au ca efect încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

Reamintim în acest sens Apelul Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 22-23 mai 2015 adresat instituțiilor Statului abilitate prin lege pentru verificarea și retragerea ofițerilor acoperiți din justiție și Hotărârea Congresului avocaților 2015 prin care s-a solicitat Parlamentului să instituie legal obligația avocaților de a dezvălui prin declarații autentice, verificabile, orice fel de angajament ocult care erodează încrederea în avocat.

Aproape la fiecare Congres al avocaților, profesia a făcut apeluri publice către  autoritățile  în activitatea cărora avocații au constatat disfuncții sau abateri de la lege ori de la principiile care garantează drepturile fundamentale ale cetățenilor, între care independența participanților la înfăptuirea justiției.

Existența statului de drept impune întărirea garanțiilor actului de justiție,  a independenței tuturor participanților la înfăptuirea acesteia: a magistratului dar și a avocatului, ca partener indispensabil al justiției recunoscut de lege  și a altor auxiliari ai justiției.

UNBR respinge ideea că justiția bazată pe înțelegeri oculte sau care este realizată  de către persoane care își ascund obligațiile asumate față de entități sau grupuri de interese ar fi compatibilă cu principiile dreptății. O astfel de justiție discreditează încrederea cetățenilor deoarece actele și activitățile contrare Constituției afectează grav dreptul la apărare și la un proces echitabil.

Corpul avocaților reafirmă că principiul fundamental al accesului cetățeanului la justiție are substanță numai în cazul în care justiția este independentă și imună la orice influențe din exterior și susține, ca fiind absolut necesară, implicarea avocaților în demersurile instituționale necesare creării cadrului normativ adecvat apărării secretului profesional și a independenței avocatului.

Președinte UNBR,

Av. Gheorghe Florea