ICCJ. Onorariu de succes vs. Pact de quota litis

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în conformitate cu prevederile art. 135 din Statutulprofesiei de avocat, este interzis avocatului să-şi fixeze onorariile în baza unui pact de quota litis, care este o convenţie încheiată între avocat şi clientul său, înainte de soluţionarea definitivă a unei cauze, prin care se fixează exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, în funcţie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent dacă aceste onorarii constau într-o sumă de bani, un bun sau orice altă valoare. Înalta Curte a precizat că pactul de quota litis nu trebuie confundat cu onorariul de succes, prin care părţile convin asupra unui onorariu care să îndeplinească condiţia proporţionalităţii în raport de natura şi complexitatea cauzei în care se acordă asistenţă juridică, la care se adaugă onorariul de succes cu titlu complementar raportat la atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. În speţă, contractul de asistenţă juridică a avut ca obiect reprezentarea laComisia Locală de Aplicare a Legii nr. 247/2005 şi la Comisia Judeţeană din cadrul Prefecturii, pentru depunerea de cereri, contestaţii în vederea punerii în posesie şi eliberării titlului de proprietate asupra unui teren, în baza hotărârilor judecătoreşti prin care reclamanta a obţinut anterior reconstituirea dreptului de proprietate. În contract s-a menţionat că „în cazul în care se va obţine punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate pentru 30 ha, reclamanta va achita onorariu de succes de 125.000 Euro". Înalta Curte a apreciat că „între părţi nu a fost încheiat un contract aleatoriu în care să existe atât posibilitatea unui câştig cât şi riscul unei pierderi, existând certitudine asupra obţinerii rezultatului, în condiţiile în care reclamanta deţinea un titlu executoriu prin care obţinuse reconstituirea dreptului de proprietate pe un amplasament indicat chiar în titlu". Prin urmare, Înalta Curte a apreciat că este nul absolut un astfel de contract de asistenţă juridică care cuprinde un pact de quota litis... (Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect constatarea nulităţii absolute a unui contract de asistenţă juridică)

 

Corina CIOROABĂ

Notă.  Interzicerea pactului de quota litis este prevăzută, în prezent, la art. 130 din Statutul profesiei de avocat, aprobat prin Hotărârea UNBR nr. 64 /2011.

 

Articol preluat de pe Juridice.Ro