Mesajul de felicitare al decanului Baroului Dolj pentru decanul Baroului Bucureşti

Luni, 6 octombrie 2008, decanul Baroului Dolj, domnul avocat Ion Turculeanu, a transmis următorul mesaj de felicitare domnului Ion Ilie-Iordăchescu pentru alegerea în funcţia de decan al Baroului Bucureşti:

 

" Stimate domnule decan,

 

Alegerea dumneavoastră în funcţia de decan al Baroului Bucureşti îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de succes în importanta dumneavoastră misiune de a conduce baroul în care sunt membri aproape jumătate din avocaţii din România.

 

Ne afirmăm pe această cale disponibilitatea pentru extinderea raporturilor de conlucrare dintre Baroul Bucureşti şi Baroul Dolj, prin demararea şi desfăşurarea de proiecte socio-profesionale comune, cu scopul de a asigura cadrul în care profesia de avocat să îşi regăsească nobleţea şi prestigiul de altă dată.

 

Cu speranţa unei cooperări viitoare fructuoase între barourile noastre, vă rog să primiţi, domnule decan, expresia deosebitei mele consideraţii. "