Mesajul Preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România adresat Corpului profesional cu prilejul Zilei Avocatului

Dragi colegi avocaţi !

 

În anul 2011 "Ziua avocatului" marchează un moment în care profesia în ansamblu, simte nevoia de a se adapta, din mers, la un mediu juridic în permanentă expansiune în spaţiu şi timp, în care faptele sunt tot mai mult predispuse la revoltă împotriva regulilor depăşite sau inadaptate.

 

Congresul avocaţilor, recent încheiat, a demonstrat voinţa profesiei de a se regrupa instituţional şi funcţional pentru ca efortul Corpului avocaţilor menit să ierarhizeze, să ordoneze, să interzică, dar să şi permită coerent şi logic o conduită  bazata pe standarde profesionale moderne, previzibile şi flexibile să promoveze valori specifice "constantelor profesiei de avocat'' şi să apere apărarea de atacuri asupra profesiei din interiorul acesteia, dar şi din exterior.

 

În acest an "Ziua avocatului" este sărbătorită de un număr tot mai mare de barouri  prin manifestări ce fac cinste celor care, aleşi în demnităţi profesionale, iniţiază şi organizează evenimente ce au menirea să scoată profesioniştii din ritmul obişnuit al  zilelor profesionale cotidiene în care avocatul este împărţit între obligaţii şi clienţi, într-o viaţă profesională intensă şi accelerată în care mişcarea continuă, sub presiunea timpului, impun profesiei un ritm caracterizat printr-o atmosferă de grabă, de preocupare, de frământări permanente !

 

Confruntaţi cu nevoile cunoaşterii şi ale convingerii, temeiul responsabilităţii lor, avocaţii sunt condamnaţi de istorie să nu rămână niciodată muţi la problemele cărora trebuie să le găsească un răspuns, fie probleme profesionale fie probleme ale societăţii în care trăiesc !

 

Avocaţii sunt confruntaţi cu o superinflaţie normativă, cu o legislaţie insuficientă, cu o practică judiciară incoerentă. Reforma tehnică a sistemului de drept românesc, realizată prin codificare, este un prilej binevenit ca avocaţii să se implice în dezbaterile organizate pentru identificarea şi prefigurarea de soluţii pentru aplicarea coerenta a Noilor Coduri, deoarece modificările legislative nu trebuie să surprindă sau să genereze confuzii, în special în rândul practicienilor, indiferent de abordarea tehnocratică a procesului de codificare.

 

Profesionistul avocat caută, de regulă, certitudini şi răspunsuri. Adesea, certitudinea  avocatului în activitatea sa profesionala este o iluzie!

 

Răspunsurile individuale sau colective la problemele profesionale încorporează atitudini, preconcepţii, experienţe personale sau precedente - subiectiv cunoscute şi selectate - pe care, în ansamblu, ne-am obişnuit să le numim „convingeri". Avocaţii sunt convinşi că din raţiuni pragmatice şi din consideraţii de prestigiu şi respect, practica  apărării prin avocat va orienta creaţiile jurisprudenţiale, iar dialogul de idei şi comunicarea dintre profesioniştii dreptului, indiferent de profesia exercitată momentan, va fi fructuos, în interesele evoluţiei spre modernitate a societăţii româneşti.

 

Fie ca atitudinile, convingerile, conduita profesională să dovedească prin fapte că sărbătoarea Corpului profesional confruntată cu  "ziua profesională" a avocatului  face loc în sufletul fiecăruia dintre noi şi sentimentului apartenenţei şi responsabilităţii faţă de Corpul profesional din care facem parte, în preocupările căruia trebuie să se găsească şi aspectele ce ţin de viaţa avocatului în familia sa, adeseori sacrificată pe altarul profesiei, de cunoaşterea tradiţiilor profesiei şi aniversarea înaintaşilor noştri !

Fie ca  "Ziua avocatului " - instituită la 24 iunie al fiecărui  an - să ne regăsească  sănătoşi şi puternici !

 

av. dr. Florea Gheorghe

Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România