Ministerul Justitiei - Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Ministerul Justiţiei, în temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a publicat pe site-ul www.just.ro spre dezbatere publică, proiectul de Lege privind modificarea şi  completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat împreună cu Expunerea de motive.