Nicoleta Iftodi - Ruperea intempestiva a unor relatii comerciale de lunga durata: „un divort” care poate costa scump

Libertatea contractuală, libertatea de a alege partenerul de afaceri, dar și de a determina conținutul contractului propriu-zis, dreptul de a rezoluționa contractul, schimbarea partenerilor comerciali – toate aceste drepturi sunt principii fundamentale care stau la baza libertății economice. Cu toate acestea, este absolut necesar ca încetarea raporturilor comerciale de lungă durată să se producă după un termen de preaviz rezonabil, iar orice încetare spontană să fie sancționată cu obligarea la plata de daune-interese. În cele ce urmează, vom analiza noțiunea de întrerupere intempestivă  a relațiilor comerciale de lungă durată(I) pentru a determina, ulterior, regimul juridic al răspunderii pentru prejudiciile cauzate de aceasta (II).