Noul Cod al insolvenţei, în Monitorul Oficial

Articol preluat de pe Juridice.Ro.

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 466 din data de 25 iunie 2014 a fost publicată Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

 

Noua lege a insolvenţei se aplică profesioniştilor, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenţei. De asemenea, procedura se aplică şi regiilor autonome.

 

Legea reuneşte într-un singur act normativ:

- legislaţia generală cu privire la insolvenţă, aplicabilă tuturor operatorilor economici;

- legislaţia specială, incidentă instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurare/reasigurare;

- reglementarea insolvenţei grupurilor de societăţi;

- reglementarea insolvenţei transfrontaliere.

 

Legea este structurată astfel:

 

Titlul preliminar - Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă., definiţii

Titlul I - Proceduri de prevenire a insolvenţei, cuprinzând: mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv

Titlul II - Procedura insolvenţei, cuprinzând patru capitole, astfel:

   Capitolul I - Dispoziţii comune

   Capitolul II - Dispoziţii speciale privind procedura insolvenţei grupului de societăţi

   Capitolul III - Dispozitii privind falimentul institutiilor de credit

   Capitolul IV - Dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare

Titlul III - Insolvenţa transfrontalieră

Titlul IV - Sancţiuni

Titlul V - Dipoziţii tranzitorii şi finale.

 

Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date.

 

Dintre noutăţile aduse de actul normativ cu privire la procedura comună a insolvenţei, menţionăm:

- pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii de insolventa se introduce o valoare-prag si pentru debitor, aceeasi cu cea pentru creditor, de 40.000 de lei;

- planul de reorganizare al unei societăţi aflate în insolvenţă va fi de trei ani şi nu un an aşa cum prevedea OUG nr. 91/2013, declarată neconstituţională. Totodată, se prevede că prelungirea acestuia va putea fi realizată pe un an de zile;

- la aprobarea planului de reorganizare de catre creditori se introduce condiţia ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul.