Ordinea de zi a Şedinţei Consiliului Baroului Dolj din data de 27.09.2007

   

1.     Informarea privind şedinţa Consiliului UNBR din 22.09.2007;

2.     Adoptarea de măsuri în vederea bunei desfăşurări a Examenului de admitere în profesia de avocat din 26.11.2007;

 

3.     Discutarea şi aprobarea fişelor de post ale salariaţilor Baroului;

 

4.     Istoria Baroului Dolj - continuare (invitaţi);

 

5.     Cereri:

 

Av.Bărbosu Mariana        

-   înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

                                                     

- depunerea jurământului

 

 

Av.Bratiloveanu Izabela

-   înscriere pe Tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei;

 

- depunerea jurământului

 

 

Av.Bălan I. Sergiu             

-înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, ca urmare a transferării din Baroul Olt;

                                                    

- avizare şi înregistrare Cabinet individual;

      

 

Av.Cireş Mărginean Mioara                      

-înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, ca urmare a transferării din Baroul Olt;

       

- avizare şi înregistrare Cabinet individual;

      

 

Av.Diaconu  A. Crenguţa                           

-înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, ca urmare a transferării din Baroul Olt;

 

- avizare şi înregistrare Cabinet individual;

 

 

Av.Filip I.Carmen Emilia                           

-înscriere pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesiei, ca urmare a transferării din Baroul Olt;

 

- avizare şi înregistrare Cabinet individual;

 

 

Av.Ianoşi Mirela

- cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate

                                                       

 

Av.Matei Miu                                                 

- cerere de trecere pe Tabloul avocaţilor suspendaţi pentru incompatibilitate

 

 

Av.Dincă Oana Manuela

- cerere de reînscriere pe Tabloul avocaţilor   definitivi cu drept de exercitare a profesiei, ca urmare a încetării stării de incompatibilitate;

 

 

Av.Fetiţă Alina                                                  

- avizare cerere transfer în Baroul  Bucureşti;

 

 

Av.Belu Constantin

- cerere de încuviinţare  a schimbării     sediului  profesional;                                      

 

 

Av.Popescu Mariana Mihaela  (fostă Văleanu)

- cerere de încuviinţare a schimbării         denumirii cabinetului individual;

 

 

Av.Groza Ana Maria                                           

- cerere de încuviinţare a schimbării         denumirii cabinetului individual;

 

 

Av.Petrescu Verginica Cristiana                    

- cerere de încuviinţare a schimbării         denumirii cabinetului individual;

 

 

   Av. Ciolacu Cristian Dan  - cerere de suspendare a stagiului profesional conf.art.27 lit."d"; 

 

 

Av.Stoian Elena-Daniela                               

-  cerere de suspendare a stagiului profe sional conf.art.27 lit."d";

 

 

Av.Florea Carmen-Mihaela                           

-  cerere de suspendare a stagiului profe sional conf.art.27 lit."d";

 

 

Av.Şterfenitu Carmen                  

- avizare şi înregistrare Cabinet individual;

 

 

Av.Ghiţescu Florentina Rebeca

- avizare şi înregistrare Cabinet individual;

 

 

Av.Nicolici Andrei Corneliu

- avizare şi înregistrare Cabinet individual;

 

 

S.C.P.A. „Mihail Neagoe -Societate Civilă de Avocaţi-        

act adiţional la contractul nr.414/20.03.2007;

 

 

Bugiuru Nicolae

- contestaţie împotriva deciziei decanului  prin care i-a fost respinsă plângerea împotriva av.Mitrică Cosmin şi av.Năstasie Cătălin.

  
    Alte cereri