OUG privind plata eşalonată a despăgubirilor pentru cetățenii români care au deţinut proprietăţi în Bulgaria, Basarabia şi Serbia

 

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 114 din data de 28 februarie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006.

Ordonanta de urgenta stabileste, in principal, esalonarea la plata a despagubirilor pentru cetațenii romani care au detinut proprietati in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord, Tinutul Herta si in fostul Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, despagubiri stabilite prin urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;

- Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;

- Legea nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924.

Astfel, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, plata despagubirilor stabilite potrivit actelor normative enuntate anterior, se va face in transe anuale egale, esalonat pe o perioada de 10 ani, incepand cu anul urmator datei emiterii titlului de plata. Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 20.000 lei.

Prevederile privind esalonarea la plata se aplica in mod corespunzator si titlurilor de plata emise si neachitate integral pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta. Plata transelor se face incepand cu 1 ianuarie 2014.

Actul normativ precizeaza ca prin titlu de plata se intelege hotararea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006, respectiv decizia de plata emisa de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006.

Sumele acordate cu titlu de despagubiri se vor actualiza prin aplicarea indicelui preturilor de consum aferent perioadei cuprinse intre inceputul lunii urmatoare celei in care a fost emis titlul de plata si sfarsitul lunii anterioare datei platii efective a fiecarei transe.

Alte modificari incluse in ordonanta de urgenta:

Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, ale Legii nr. 290/2003 si ale Legii nr. 393/2006 analizeaza si solutioneaza cererile de acordare a compensatiilor, ramase nesolutionate, in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a noii ordonante de urgenta. In aceasta perioada comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 au obligatia sa comunice solicitantilor ale caror dosare nu au fost solutionate inca modificarile aduse legii. Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Cu privire la Legea nr. 9/1998, se introduc prevederi referitoare la modul de determinare a prejudiciului ramas neacoperit, pentru situatia in care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti partial, in bani sau in natura, pentru prejudiciile suferite in urma aplicarii tratatului. In conformitate cu prevederile Legii nr. 9/1998 acestia au dreptul la compensatie, proportional, pentru prejudiciul ramas neacoperit.

Potrivit noii ordonante de urgenta, prejudiciul ramas neacoperit se determina prin calcularea diferentei dintre valoarea bunurilor abandonate in urma aplicarii tratatului dintre Romania si Bulgaria de la 7 septembrie 1940, dobandite in proprietate cu orice titlu, si valoarea bunurilor dobandite in Romania dupa anul 1940 cu titlu de despagubire, inclusiv prin Reforma Agrara si prin contractele de vanzare-cumparare incheiate intre colonisti si statul roman prin Oficiul National al Colonizarii dupa data de 7 septembrie 1940, pentru care statul roman nu a mai perceput sumele datorate de acestia, ca urmare a Decretului nr. 553/1953 pentru anularea sumelor datorate de colonistii evacuati din Dobrogea de Sud si reasezati in alte parti, reprezentand pretul terenurilor si constructiilor ce li s-au atribuit pe baza de contracte.

Compensatiile acordate cetatenilor romani indreptatiti se suporta din bugetul de stat, iar platile catre persoanele fizice se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

Cu privire la Legea nr. 290/2003, se aduc completari cu privire la documentele care dovada calitatii de mostenitor, pentru persoanele care beneficiaza de despagubirile stabilite prin aceasta lege. In acest sens, dovada calitatii de mostenitor se va face prin certificatul de mostenitor, prin certificatul de calitate de mostenitor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se atesta calitatea de mostenitor.

Se precizeaza ca cererile de despagubiri trebuie insotite de acte doveditoare, certificate de autoritati, care pot fi completate cu declaratii autentificate.
In forma anterioara a legi se prevedea ca cererile trebuiau insotite de acte doveditoare, certificate de autoritati, sau de declaratia autentica a petentului, insotita de declaratiile a cel putin 2 martori, de asemenea, autentificate.

 

Articol preluat Juridice.ro