Programul conferinței EXECUTAREA SILITĂ DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

 

Revista Română de Executare Silită şi editura Universul Juridic,

cu sprijinul

Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova

organizează conferinţa cu tema

 

EXECUTAREA SILITĂ DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 16 aprilie 2016

09.00 – 09.30

Înregistrarea participanților

09.30 – 13.30

Dezbateri.

Participă Jud. Vasile Bozeşan, prof. univ. dr. Evelina Oprina, av. Octavian Popescu

13.30 – 14.30

Pauză de cafea

14.30 – 18.30

Dezbateri.

Participă prof. univ. dr. Traian Briciu, executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, conf. univ. dr. Eugen Hurubă

 

Prezentarea vorbitorilor şi a temelor:

 • Jud. Vasile Bozeşan – Tribunalul Teleorman, redactor-şef adjunct Revista Română de Executare Silită.
  • Soarta cererilor de validare a popririi şi a executării silite împotriva terţului poprit după deschiderea procedurii de insolvenţă a debitorului principal.
 • Prof. univ. dr. Traian Briciu – Director INPPA, Vicepreşedinte UNBR.
  • Particularităţile procedurii de validare a popririi.
 • Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache.
  • Aspecte privind executarea silită a obligaţiilor de a face la a căror îndeplinire creditorul poate fi autorizat, pe cheltuiala debitorului
  • Modalităţile de contestare a procesului verbal de licitaţie.
 • Executor judecătoresc, conf. univ. dr. Eugen Hurubă – Director Revista Română de Executare Silită.
  • Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în faza executării silite.
  • Care este procedura de urmărire silită a bunurilor imobile întabulate în Cartea Funciară, însă pe care se află construcţii fără autorizaţie, neîntabulate în Cartea Funciară (ex: teren întabulat în Cartea Funciară pe care se află amplasată o construcţie fără autorizaţie de construcţie sau Teren casa de locuit întabulate în Cartea Funciară şi construcţie-anexă – fără autorizaţie de construcţie şi neîntabulată în Cartea Funciară). Este necesară întabularea şi acestor construcţii pentru a putea fi urmărite?
 • Prof. univ. dr. Evelina Oprina – Preşedinte Tribunalul Ilfov, redactor-şef Revistea Română de Executare Silită.
  • Efectele soluţionării contestaţiei la executare.
 • Av. Octavian Popescu – Partener Muşat&Asociaţii.
  • Executarea părţilor sociale.