Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor a fost adoptat de camera decizională

La data de 30 martie 2016, Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

 

Noua reglementare va intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I. În același termen vor fi elaborate şi aprobate Statutul şi Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaților.

 

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2001
  • Capitolul VII - Casa de Asigurări a Avocaţilor, cuprinzând articolele 91 - 95, din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările ulterioare.