Publicăm Extras din Concluziile Forumului România- Republica Moldova în domeniul Justiției intitulat „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană”, care a avut loc la Chișinău în zilele de 10-11 noiembrie 2016.

Material preluat de pe unbr.ro

Publicăm Extras din Concluziile Forumului România- Republica Moldova în domeniul Justiției intitulat „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană”, care a avut loc la Chișinău în zilele de 10-11 noiembrie 2016.


mj-entete

Forumul România- Republica Moldova în domeniul Justiției

“Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană”

Chișinău 10-11 noiembrie 2016

Concluzii

Prima ediție a Forumului a avut loc la Chișinău în perioada 10-11 noiembrie 2016. Forumul a fost organizat în parteneriat de către Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Moldova, cu participarea principalelor instituții din domeniul Justiției dintre cele două state.

Instituțiile participante din partea României au fost: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism,  Agenția Națională de Integritate, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, Curtea Constituțională a României, Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Națională de Probațiune, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.

Din Republica Moldova au fost invitate instituțiile omoloage.

De asemenea, la Forum au participat si reprezentanți ai societății civile din ambele state.

Obiectiv

Forumul România- Republica Moldova în domeniul Justiției se dorește a fi principala platformă de comunicare în domeniul Justiției care să conducă la dezvoltarea cooperării bilaterale în acest domeniu, înlăturarea eventualelor sincope, dar și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova și Justiției din această țară, prin continuarea reformelor în domeniul Justiției, a luptei împotriva corupției.

[…]

Uniunea Națională a Barourilor din România

Felicitări pentru efortul depus de cei implicați în luarea măsurilor organizatorice privind desfășurarea Forumului! Inițierea Forumului s-a dovedit a fi inspirată. 

Schimbul de experiență realizat a doua zi a Forumului  prin separarea  dialogului dintre profesiile conexe sistemului judiciar de  dialogul dintre instituțiile care fac parte ”din sistemul judiciar” nu a fost apt să poziționeze corect  și să prefigureze o agendă a profesiilor de avocat,  concordantă cu politicile publice  de conlucrare  inter-profesională  adecvate evoluției sistemului judiciar, discutate și convenite la nivelul profesiilor de magistrat/judecător, procuror. Am constatat însă că un schimb de  idei cu reprezentanții Ministerului Justiției din România a fost realizat de profesiile liberale invitate și prezente la Forum pentru prima dată în cadrul acestui Forum, iar un dialog al profesiilor liberale în comun cu reprezentanții sistemului judiciar sub auspiciile Ministerului Justiției din România nu s-a realizat nici la acest Forum, nici în țară!

Dialogul din ziua a doua a Forumului s-a realizat eficient pentru profesiile ”monitorizate” de Ministerele Justiției din cele două țări.

Profesia de avocat din Romania a luat act de limitele autonomiei instituționale și ale independenței profesiei de avocat din Republica Moldova  într-o organizare ”de tranziție” privind autoreglementarea și autoadministrarea profesiei și, în consecință, existența unei ”marje”, limitate instituțional, de dezvoltare a conlucrării dintre cele două profesii.

Am decis continuarea aplicării Memorandumului de înțelegere dintre cele două profesii (atașat) și extinderea sa la problematica asistenței ce se impune pentru realizarea autonomiei și independenței depline a profesiei de avocat în ambele țări, un  program al sesiunilor de pregătire  profesională comună pe probleme de etică și deontologie profesională și pe aspecte ce țin de domeniul cunoașterii și aplicării  legii, mai ales în zona de graniță, și punerea în aplicare a programului de conlucrare între barourile membre ale Uniunilor profesionale, începând cu  reuniunea comună a reprezentanților Barourilor Suceava și Botoșani cu reprezentanții Baroului Bălți, din Republica Moldova, conform  acordului realizat la Malini, jud. Suceava, în octombrie 2016, de înfrățire a Barourilor din Romania cu Barourile componente ale Uniunii avocaților din Moldova. S-a decis conlucrarea în cadrul Consiliului Barourilor Europene pentru finalizarea expertizei solicitate privind accesul în profesia de avocat (experiențe și perspective) în țările Uniunii Europene cu regim legal diferențiat privind accesul și formarea profesională în profesiile juridice.

S-a constatat și s-a subliniat că în domenii de interes pentru profesia de avocat legislația Republicii Moldova cuprinde soluții pragmatice și realiste, adecvate stadiului de evoluție a reglementărilor din țările care au acordat asistență în realizarea construcției instituționale, mai ales în ceea ce privește profesiile liberale, astfel că schimbul de idei a fost util și pentru profesia de avocat din România!

Tot  respectul  pentru  efortul depus de personalul Ministerului Justiției implicat în organizarea și susținerea evenimentului!

[…]

Mai multe detalii referitor la acest eveniment și intervențiile din prima zi puteți găsi aici: http://www.just.ro/forum-romania-republica-moldova-in-domeniul-justitiei-editia-i/