Raport evaluare fond de pensii CAA

Pe site-ul www.UNBR.ro s-a publicat Raportul de expertiza actuariala, impreuna cu anexele acestuia, intocmit pentru sistemul C.A.A., care va fi supus dezbaterii in prima sedinta a Consiliului U.N.B.R.

Raportul actuarial reflecta exclusiv  situatia sistemului la august 2009 (static), s-a solicitat sa se efectueze analize de trend (de evolutie dinamica a sistemului) pentru fundamentarea deciziilor de politica profesionala privind evolutia sistemului.