Raportorul Special ONU; Intalniri cu avocati in Romania

Lidia Barac, Secretarul de Stat în Ministerul Justiţiei, s-a intalnit marti, 17 mai 2011, cu o delegaţie condusă de Raportorul Special ONU pentru independenţa judecătorilor şi avocaţilor, Gabriela K. Knaul de Albuquerque e Silva, potrivit unui comunicat al MJ.

 

Au fost abordate măsurile întreprinse de Ministerul Justiţiei în domeniul asigurării independenţei sistemului judiciar, precum şi a judecătorilor şi procurorilor, prezentarea pe scurt a reformelor întreprinse în sistemul judiciar, ce fac obiectul angajamentelor asumate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, Strategia de dezvoltare a Justiţiei, asistenţa judiciară în România, prezentarea celor mai importante aspecte a Legii „Micii Reforme", lege care, în opinia Secretarului de Stat reprezintă ,,o punte" care asigură implementarea cu succes a viitoarelor Coduri ale României.

 

De asemenea, delagatia ONU s-a intalnit si cu presedintele CSM, judecator Horatius Dumbrava si membrii CSM judecător Cristi Danileţ, procuror Oana Andrea Schmidt-Hăineală, coordonator al Comisiei nr. 5 „Relaţia cu Uniunea Europeană şi organismele internaţionale," şi procuror Dragoş Nicolae Dumitru, directorul Institutului Naţional al Magistraturii, potrivit unui comunicat al CSM.

 

Printre subiectele discutate s-au numarat si necesitatea ca prezenta reprezentanţilor societăţii civile în Consiliu să dobândească un rol esenţial în dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor cu acest segment al statului de drept, modul de colaborare a puterii judecătoreşti, a sistemului judiciar în general, cu cea legislativă şi cea executivă şi până la aspectele practice privind garantarea independenţei Justiţiei, fiind abordate şi subiectele procedurilor disciplinare, mecanismelor de control judiciar şi responsabilizarea corpului magistraţilor.

UPDATE, 26 mai 2011: Centrul de informare ONU pentru Romania a dat publicitatii concluziile prelimiare ale vizitei raportorului special in Romania:

 

"În perioada 17-24 mai 2011 am efectuat o vizită în România în calitatea mea de Raportor Special ONU pentru independenţa judecătorilor şi a avocaţilor la invitaţia guvernului român. Vizita a inclus oraşele Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Piteşti.

 

Scopul principal al vizitei a fost evaluarea situaţiei independenţei judecătorilor şi avocaţilor în contextul procesului de reformă a sistemului de justiție din România. Aspectele examinate au fost legate de organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar şi a profesiei juridice precum şi chestiuni cum ar fi accesul la justiţie, asistenţa judiciară, previzibilitatea sistemului judiciar ţi modul în care este perceput procesul de luare a deciziilor. Am trecut de asemenea în revistă politicile şi cadrul legal care reglementează aspecte ce ţin de mandatul meu.

 

Am avut întâlniri cu o serie de factori implicaţi cum ar fi Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Preşedintele Curţii Constituţionale, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii precum şi cu câţiva membri aleşi ai CSM, Directorul Institutului Naţional al Magistraturii, Procurorul General Adjunct, Preşedintele Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării, Preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului, secretari de stat precum şi alte oficialităţi din partea Ministerului de Externe, Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai instituţiei Avocatului Poporului şi Agenţiei Naţionale pentru Integritate. Am avut de asemenea consultări cu o mare varietate de organizaţii neguvernamentale şi alţi factori implicaţi, inclusiv judecători, avocaţi, procurori şi executori judecătoreşti precum şi cu echipa de coordonare ONU la nivel de ţară (UN Country Team). Am efectuat o vizită la penitenciarul Rahova şi am stat de vorbă cu o serie de deţinuţi.

 

La Iaşi am avut întâlniri cu judecători de la Tribunal şi Curtea de Apel precum şi cu profesori, studenţi, avocaţi, judecători şi reprezentanţi ai societăţii civile. La Cluj Napoca am stat de vorbă cu judecători de la nivel de judecătorie, Tribunal şi Curte de Apel precum şi cu profesori, avocaţi, judecători, executori judecătoreşti şi reprezentanţi ai societăţii civile. La Piteşti am avut întâlniri cu mai mulţi factori implicaţi. Pe durata vizitei am avut consultări cu aceştia în calitatea lor de utilizatori ai administrării sistemului de justiţie din Romania.

 

Sunt foarte recunoscătoare Guvernului României pentru posibilitatea pe care mi-a oferit-o de a examina independenţa şi imparțialitatea judecătorilor, procurorilor și avocaților în mod independent şi cu privirea obiectivă a unui observator extern. Mi-a fost respectată independenţa în timpul vizitei, am beneficiat de acces neîngrădit la factorii interesaţi precum şi de libertate de mişcare pe teritoriul României. Aş dori sa-mi exprim profunda recunoştinţă faţă de toţi factorii implicaţi şi faţă de toţi cei cu care am stat de vorbă, pentru disponibilitatea manifestată, pentru informaţiile şi punctele de vedere exprimate. Sper ca vom continua acest dialog proactiv şi colaborarea noastră în chestiuni care au legătură cu mandatul meu şi aşdori sa vă împărtăşesc câteva din observaţiile şi concluziile mele preliminare.

 

Permiteţi-mi să încep prin a mă referi la independenţa şi imparţialitatea judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor ca pilon fundamental al unei societăţi democratice bazată pe respectul pentru statul de drept şi pe protecţia efectivă a drepturilor omului.

Independenţa puterii judecătoreşti

 

Principiul independenţei puterii judecătoreşti este direct legat de separaţia puterilor în stat. Acest principiu are de asemenea legătură cu un sistem de control al cărui scop este să prevină abuzurile de putere care afectează o societate democratică. Puterile executivă, legislativă şi judecătorească formează trei ramuri separate ale statului, fiecare dintre acestea trebuind răspundă în faţa cetăţenilor. Aceasta înseamnă că societatea trebuie să ceară şi să aştepte ca toate puterile în stat să-şi asume răspunderea, iar nu numai una dintre ele.

 

Independenţa puterii judecătoreşti înseamnă ca atât puterea judecătoreasca ca instituţie cât şi fiecare judecător în parte care se pronunţă într-o anumită cauză să poată să-şi exercite atribuţiile profesionale fără nici o ingerinţă din partea celorlalte puteri în stat sau a altor surse externe şi interne. Pe durata vizitei mele în România am fost informată asupra problemelor la adresa independenţei puterii judecătoreşti, în principal chestiuni legate de dependenţa financiară de facto de ramura executivă. Mi s-a spus că, deşi independenţa financiară a puterii judecătoreşti este garantată prin lege, aplicarea acestei legi a fost amânată în mod sistematic prin hotărâri ale Ministerului Justiţiei care exercită controlul efectiv asupra bugetului justiţiei.

 

Am fost de asemenea informată în legătură cu alţi factori care