Revista AVOCATUL editata de UNBR

Revista AVOCATUL editată sub patronatul Uniunii Naţionale a Barourilor din România poate fi găsită la Biblioteca Baroului Dolj.

 

Revista AVOCATUL tratează teme de interes pentru profesie dintre care:

 • Apărarea profesiei de avocat
 • Măsuri întreprinse de UNBR şi barouri pentru combaterea practicii nelegale a profesiei
 • Consideraţii cu privire la fenumenul avocaturii clandestine
 • Consecinţele legale ale nerespectării condiţiilor formale ale apărării prin reprezentant în procesul civil
 • Medierea şi alte modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor din legislaţia noastră
 • Observaţii pe marginea Art.20 din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • Consideraţii privind regimul juridic al organizării şi funcţionării barourilor
 • Informare privind activitatea serviciilor de asistenţă judiciară, în perioada iulie 2005 - iunie 2006
 • Tânărul avocat - senior al profesiei
 • Adresă către UNBR şi Baroul Bucureşti, cu privire la unele probleme ale tinerilor avocaţi
 • Directiva privind Serviciile pe piaţa internă. Impactul asupra profesiei de avocat
 • Poziţia CCBE asupra propunerii de directivă privind serviciile pe piaţa internă