RIL promovat. Admisibilitatea probelor noi, atunci când instanţa de control judiciar, după casarea hotărârii atacate, reţine cauza spre rejudecare în fond

 

Adjunctul Procurorului General, doamna Gabriela Scutea, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu recurs în interesul legii întrucât în practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. (4) raportat la art. 305 din fostul Cod de procedură civilă, în procesele începute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, în referire la admisibilitatea probelor noi, cu excepţia înscrisurilor, atunci când tribunalele şi curţile de apel, după casarea hotărârii atacate, au reţinut cauzele spre rejudecare în fond.

 

Optica jurisprudenţială:

Urmare sesizării nr. 1610 din 9 iunie 2008 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Tg. Mureş, transmisă prin adresa nr. 2/S.U/2008 din 13 iunie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, s-a verificat jurisprudenţa în procesele începute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, constatându-se caracterul neunitar al acesteia, după cum urmează:

 

1. Într-o primă opinie s-a considerat că, în caz de admitere a recursului şi casarea hotărârii atacate, curţile de apel şi tribunalele, reţinând cauza spre rejudecare, pot administra orice probe prevăzute de lege, fără a fi limitate numai la administrarea înscrisurilor noi, întrucât dispoziţiile art. 312 alin. (4) din Codul de procedură civilă (în vigoare la data soluţionării acestor cauze) instituiau regula de principiu, potrivit căreia, în caz de casare, tribunalele şi curţile de apel vor rejudeca pricina în fond, fie la termenul când a avut loc admiterea recursului, situaţie în care se pronunţă o singură decizie, fie la un alt termen stabilit în acest scop. De asemenea, dispoziţiile art. 305 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile doar în faza judecării cererii de recurs, iar nu în faza rejudecării cauzei după casarea cu reţinere.

 

2. Alte instanţe au trimis cauza spre rejudecare instanţei a cărei hotărâre a fost casată ori de câte ori au apreciat că se impune administrarea unor probe noi, altele decât înscrisurile, având în vedere dispoziţiile imperative ale art. 305 din Codul de procedură civilă care interzic administrarea de probe noi în instanţa de recurs, cu excepţia înscrisurilor.

 

Adjunctul Procurorului General apreciază primul punct de vedere ca fiind în acord cu litera şi spiritul legii.

 

Juridice.ro