Speța Heidi Chocolat – jurisprudență utilă în materia prescripției fiscale

 

Un control fiscal anulat in procedura gratioasa nu caștiga in favoarea organului de urmarire fiscala intreruperea prescriptiei fiscale pentru situatia reluarii controlului cu privire la aceeași perioada. Prima sarcina a organului de inspectie este sa-și verifice competenta in raport de creantele fiscale neprescrise la data inceperii controlului ulterior. Prevederile art. 134 alin. 1 referitoare la efectele indeplinirii termenului de prescriptie și obligatia autoritatii de a inceta masurile de realizare in privinta unor creante fiscale prescrise sunt corelative unui drept subiectiv al contribuabilului. Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale se coroboreaza prin analogie cu regulile prescriptiei civile privind dreptul la actiune. Numai un demers de realizare a creantei validat jurisdictional e susceptibil sa suspende și sa intrerupa prescriptia fiscala. Achitarea debitului fiscal de catre contribuabilul aflat deja sub constrangerea executarii silite fiscale nu constituie plata voluntara și ca atare nu intrerupe prescriptia. (Solutie a Tribunalului București sectia a IX-a contencios administrativ și fiscal ramasa irevocabila la 08.03.2013 prin respingerea recursurilor in dosar CAB 6894/3/2012. Judecatorul fondului: Loneta Gavrea)

 

Imprejurarile spetei:

(Continuare)